De schuur van boerderij Netelenburch
Zuidereind 35  –  Baarn

Foto’s v.l.n.r. De schuur met de steen, het bidprentje van Bertha Maria van Hofslot en de door haar gelegde steen.

Helemaal aan het einde van Zuidereind op nummer 35 staat de boerderij annex  Agro-taveerne  ‘’NETELENBURG’’ van de Familie van den Hengel. Gasten zijn van harte welkom op de boerderij om te genieten van de rust in de natuur. Op het erf heeft de familie van den Hengel een aardig terrasje ingericht om even rust te gunnen aan fietsers, wandelaars, etc. Op het terras kunt u genieten van een ijsje of een drankje, waarna u even een boottochtje kunt maken op de Eem. De bootjes zijn op de boerderij te huur. Naast de boerderij staat een oude schuur waarvoor de eerste steen gelegd werd in 1940. Op de steen staat te lezen:

EERSTE STEEN

GELEGD DOOR

BERTHA MARIA

VAN HOFSLOT

1 – 10 – 1940

Bertha Maria van Hofslot was de echtgenote van Johanna Hendrikus Brouwer. Zij werd op 28 mei 1901 in Soest geboren en overleed eveneens in Soest op 23 september 1979.

Boerderij Netelenburch is oude hoeve naast het gemaal Zeldert met uitkijk op  een ‘dode’ arm van de Eem en een wiel voor het gemaal. Het wiel is in 1895 ontstaan tijdens een dijkdoorbraak waar water veel schade aanrichtte. Achter de dijk zorgde het stromende en kolkende water voor een diep gat. Door de bewoners van Netelenburch en de IVN Eemland, het waterschap Vallei & Eem en Natuurmonumenten hebben gezamenlijk in 2010  tegenover de boerderij een vogelkijkscherm geplaatst met uit zicht op de dode Eem arm. Je ziet hier veel watervogels, zoals de Wilde Eens, de Grote  Canadese gans, de Slobeend, de Fuut, de Wintertaling, de Kleine Zwaan, de Aalscholver, de Grauwe Gans, de Kolgans, de Brandgans, de IJsvogel, de Smient, de Krakeend en de Kuifeend.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.