De boerderij van Hilhorst – Wolkenberg
Zuidereind 29 – Baarn

Boerderij De Wolkenberg aan het Zuidereind nr. 29 wordt bewoond door de Familie Hilhorst. Zoon Freek mocht op jonge leeftijd, 1 jaar oud, de eerste steen leggen voor een nieuwe en moderne koeienstal.  De boerderij dankt zijn naam aan het gebied, waar al in de 13e eeuw sprake van was, de Wolkenberg. Het gebied is genoemd naar de buitendijkse gronden in de maten bij  aan de Eemlandsedijk, tegenwoordig Zuidereind. In het verleden zorgden sloten bij hoge waterstanden voor een snelle afvoer van het water naar de Eem.

 Het gebied is nu een natuurgebied op de oostoever van de rivier de Eem. De eigenaar en ook beheerder van het natuurgebied is Natuurmonumenten.

Na de omvorming tot natuurgebied wordt het water langer in het gebied gehouden. Dit zorgt, samen met het afgraven van de bovenste bodemlaag, voor vernatting, een soort plas-dras gebied, waardoor de natuur meer kansen krijgt. De vochtige en bloemrijke graslanden en rietpartijen maken vestiging van specifieke planten- en dierensoorten, vooral vogels, mogelijk.

De oude boerderij Wolkenberg is in 1916 bij de grote stormvloed ingestort. Daar is bijgaande foto nog van bewaard gebleven.

Daarbij kwam ook nog eens de stormvloed van 1916 die een groot deel van het land onder water zette. Het gehele Eemland werd hierdoor lamgelegd. Naast de boerderij van Bouwmeester, Zuidereind 1,  stortte ook de boerderij Oud-Wolkenberg in en werd het houten gebouw van de oude badinrichting aan de Eem door de storm en het water verwoest.

 

Nog iets over de boerderijen aan het Zuidereind. Reeds in de 13e eeuw zijn hier vijf hofsteden gebouwd op lage terpen bij de rivierbedding. De boerderijen die er nu staan zijn de opvolgers ervan. Van zuid naar noord zijn dat de Netelenburch, Wolkenberg, Grimmestein, Bloemberg en Zonne. 

De oude boerderij Wolkenberg in 1916 na de grote stormvloed.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.