Verpleeghuis De Blinkert van het Leger des Heils
Zandvoortweg 211 – Baarn

Foto’s boven resp. Villa Nelly Marie in ca. 1920 en De Blinkert ca. 1930. Er onder de steen en het wapen van het Leger des Heils.

Villa Nelly Marie is vlak voor 1900 gebouwd langs de Zandvoortweg. Het gebied waar de villa gebouwd werd was toen nog geheel onbebouwd. Daar is in de loop der jaren wel verandering in gekomen. We weten dat in 1915 het pand bewoond werd door Mr. Jan Willem Dirk Francken. In 1922 komt de villa onder de hamer en wordt publiekelijk verkocht. De omschrijving luidde in die tijd: een solide goed gebouwde en goed onderhouden villa met grote tuin, stal en koetshuis aan de Zandvoortweg 211-213. Er hoorde ook nog een werkplaats en plantenkas bij.

Later werd de villa eigendom van Het leger des Heils. Midden jaren dertig werd het door het Leger gebruikt als rusthuis voor de officieren van het Leger des Heils. Vermoedelijk was de naam De Blinkert al eerder in gebruik voor de oude villa Nelly Marie. Want in een krantenartikel in 1890 is er al sprake van deze naam voor een villa met die naam aan de Zandvoortweg.

Op een gegeven moment was de oude villa niet meer passend in de tijd. Onpraktische kleine kamers, slecht sanitair, etc. Dus er werd nieuwbouw gepland. Men sloopte de villa en er werd een modern tehuis voor in de plaats gebouwd die de oude naam “De Blinkert” kreeg.

De eerste steen werd feestelijk gelegd door de hoogste officier in rang in Nederland de commissioner Th. R. Gilliksen en de oudste bewoner van De Blinkert van dat moment mevrouw E. B. Cosijnse. Dit is allemaal te lezen op de geplaatste steen naast de hoofdingang. Later is Prinses Beatrix nog een keer op bezoek geweest om de nieuwe accommodatie te bekijken.

Het Leger des Heils is in Baarn gestart op 26 november 1905 in een schuurtje in de Oosterstraat. (Ter hoogte van de latere Rabobank) Enige jaren later verhuisde men naar een ruimte in de Wetstraat, waar het Leger nu nog steeds gevestigd is. De Blinkert is een project van de Landelijke Leger des Heils organisatie.

 

De entree van De Blinkert aan de Zandvoortweg, met rechts in de muur de gedenksteen.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.