Sherpa servicegebouw/hoofdgebouw en Diezelaan
Zandheuvelweg 4

Servicegebouw – centrale ingang

In de bosrijke omgeving aan de Zandheuvelweg is in 1970 het gebouwencomplex „Eemeroord” verrezen. Het is gebouwd in opdracht van de in 1951 opgerichte „Stichting Nederlandse Hervormde Inrichtingen voor Geestelijk Hulpbehoevenden”. Het gebouwencomplex bood bij de bouw plaats aan 348 patiënten. Tegenwoordig spreken we over cliënten of bewoners.

Op 26 juni 1970 werd de eerste steen gelegd. Het is een intrigerende steen. Naast de datum van 26-6-1970 staat er slechts één woord op. En dat woord roept vraagtekens op. Het luidt: “oorkonde”.

Wat wil dat zeggen? Zit achter de steen een zogenaamde tijdscapsule verstopt? Een tijdscapsule is een koker met informatie over de bouw en de tot stand komen van het gebouw. Vaak voorzien van enkele munten uit het jaar van de bouw, soms wat foto’s van het bouwterrein voor de bouw. Maar of dat hier zo is blijft een vraag. 

Een jaar later werd het complex officieel geopend. Voorafgaand aan de officiële opening had de leiding van Eemeroord een persconferentie belegd. Na de geschiedenis van de bouw, ging de geneesheer-directeur dr. A. A. Eggink in grote lijnen in op de ontwikkeling van de behandeling van zwakzinnigen. Aan de hand van een behandelingsprogramma, worden de patiënten geactiveerd tot een zinvolle tijdsbesteding en het afleren van verkeerde gewoonten. Een en ander moet er toe leiden, dat de patiënten zich gaan aanpassen aan een normaal levenspatroon. Daarom worden er ook oudermiddagen georganiseerd om de ouders door middel van een voorlichting over zwakzinnigen tot een juiste begeleiding thuis te brengen. In het licht van de ontwikkeling om tot een  genormaliseerd leven voor de patiënten te komen, wordt gedacht aan andere vormen in de volgende bouwfase.

Door het in werking stellen van een fontein, die is geplaatst bij gebouw Gouwe, heeft de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht prof. mr. P. J. Verdam, gisteren dit centrum officieel geopend. Er bestond veel belangstelling voor deze opening. 

Tegenwoordig gaat het complex door het leven als Sherpa.


Diezelaan woningen en dagbesteding

Diezelaan Sherpa

Toen het hoogste punt van de bouw van  6 woningen en 3 dagbestedingsruimten aan de Diezelaan op het terrein van Sherpa bereikt was werd dit uitgebreid gevierd. Na een grootse ontvangst in  ’t Gein liepen de genodigden, familie en vrienden en cliënten in optocht achter accordeoniste  Anja Manders, burgemeester Mark Röell van Baarn en bestuurder van Sherpa de heer Anton Maas naar de nieuwbouw. 

Het project werd ontworpen binnen het geheel nieuw woonplan van Sherpa door bureau Nieuw Nederlandse Architecten uit Baarn en werd gebouwd door Alberts Bouw uit Loosdrecht.

Na toespraken  mocht de oudste cliënt van Sherpa de heer Jan Muller, 91 jaar oud, samen met burgemeester M. Röell een gedenksteen in het pand aanbrengen. Op de steen de naam van de steenlegger en de datum. Zo is die 14e april 2016 tot in lengte van jaren leesbaar in de buitenmuur van deze gebouwen.  Na de ceremonie werden er vlaggen van Sherpa gehesen en ballonnen opgelaten. Het feest voor cliënten  en gasten was groots en werd zeer gewaardeerd.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.