Melkhandel Dolman, afgebroken
Turfstraat 12  –  Baarn

Jacob Dolman (1845-1905) en Hendrina Gosijna Kroes (1847-1929) dreven een melkhandel aan de Turfstraat in Baarn. De melkhandel floreerde. Dolman wilde een eigen pand bouwen. Net als zijn buurman, de groenteman. De groenteman echter wilde een pand met een enorme kelder, voor de opslag van de aardappelen. Dolman niet. Die had voldoende aan een woonhuis met winkel. De twee kwamen overeen dat de kelder van de buurman door mocht lopen onder het huis van Dolman. De woning van Dolman was Turfstraat 10, die van de groenteman, Turfstraat 12. Toen de knoop eenmaal doorgehakt was en de bouw werd begonnen besloot  Dolman dat zijn zoon Jacob Anton Dolman de eerste steen voor de nieuwe woning mocht leggen. Zoon Anton was acht jaar oud op het moment van de steenlegging. De roepnaam van Jacob Anton Dolman was in tegenstelling tot wat men zou verwachten Anton en niet Jacob. 

Echter …. ook hier geldt …… foutje bedankt.

Want op de steen staat niet J. A. Dolman, voor Jacob Anton, maar ……A. J. Dolman. Iets wat de jonge Jacob altijd een doorn in het oog is geweest. Zelfs zo erg dat hij een enorme hekel aan die steen had. Die letterverwisseling was mogelijk bij de steenhouwer ingegeven door de roepnaam Anton. 

Op de foto links: Cornelia Dolman-Dijk met vader en broer, achtergrond Turfstraat 12 het huis met de steen. Foto midden Cornelia Dolman-Dijk voor Turfstraat 12. Foto rechts de huizen aan de Turfstraat.

Anton Dolman wilde aanvankelijk zijn brood verdienen in de tuinbouw en volgde daarvoor een opleiding in Keulen, Duitsland.  Zijn ouders hadden de melkzaak. Door het plotselinge overlijden van zijn vader in 1905 vond hij het zijn plicht zijn moeder in de zaak bij te staan. En werd dus melkboer.  Hij kocht zelfs de melkzaak van C. Slegers uit de Wetstraat er bij.  Anton deed aan atletiek en heeft met zijn vriend J. Beeke de Vereniging Excelsior op gericht.

Dolman bediende als melkman vier wijken. Dit deed hij samen met Willem Hut, zijn broer Dirk en zijn zoon. De diaconie van de Nederlands Hervormde kerk behoorde tot hun cliënten.

Jacob Anton Dolman is de vader van de bekende Baarnse Miep Willemsen – Dolman die veel informatie voor dit artikel heeft aangedragen.

 Bij de afbraak van het pand aan de Turfstraat is de steen meegenomen door de heer Ton Dolman uit Veldhoven. Die zo bereidwillig was een foto van de steen en familieleden te mailen.

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.