In de voetsporen van Calvijn
Tromplaan 7

In de voetsporen van Calvijn

De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) kent in Baarn een wijkgemeente Calvijn. Deze van oorsprong Hervormde Gemeente te Baarn,  heeft een kerkgebouw in de Tromplaan. In de voorpui van het gebouw zit achter een struik de eerste steen verstopt. Die steen werd gelegd door de toenmalige predikant Ds. I. Kievit. Hij legde de steen op 27 oktober 1924. Dit is te lezen op de steen.

De Vereniging Calvijn die aan de basis stond van de bouw van deze kerk was ontstaan in het begin van de vorige eeuw. Uit onvrede met de gang van zaken in de Hervormde Kerk. Men wilde op eigen benen staan en verder gaan op basis van de Gereformeerde beginselen in de Hervormde Kerk. Onder dominee Kievit verliet men de Pauluskerk op de Brink en hield men godsdienstoefeningen in een gebouw in De Ruyterlaan. De eerste voorzitter van de Vereniging Calvijn, dominee Kievit, was een sterk voorstander van een eigen kerkgebouw.  Zoals uit een oude Baarnsche Courant van 5 september 1924 blijkt is er door de Vereniging Calvijn een terrein aangekocht aan de Tromplaan om een eigen Godshuis te kunnen bouwen.

De kerk is voor die tijd in een moderne stijl in kruisvorm gebouwd gebouw. Met ramen uit glas in lood. De bouwtekeningen zijn van de hand van de heer J. Boer. De bouw stond onder leiding van de vader van J. Boer, de heer G. Boer, die naar verluidt zijn sporen verdient had met de bouw van meerdere gebouwen in en rond Baarn.

Het geheel kreeg een oppervlakte van ca. 400 m2. De grote kerkzaal biedt plaats aan 450 personen, terwijl de galerij behalve het orgel nog plaats biedt aan ca. 50 personen. Het complex bevat verder nog een kleine zaal voor vergaderingen, catechisaties, etc. Deze ruimte biedt plaats aan 60 bezoekers.

Ds. I. Kievit sprak bij de steenlegging over de taak die de gemeente op zich genomen had om een geestelijke tempel Gods te bouwen. “Dit gebouw, waarvan thans de eerste steen gelegd is, vergaat weer door de tand des tijds, maar het geestelijke gebouw staat tot in de eeuwigheid. De omgeving herinnert ons aan onze zeehelden, waaraan ons vaderland veel verplicht is. Wij hopen als wij in dit gebouw samenkomen te spreken van dien ééne Held, Jezus Christus.”

Na de steenlegging verzocht Ds. Kievit de aanwezigen met hem Psalm 89 vers 1 te zingen.

Na Ds. Kievit sprak 2e voorzitter de heer Balke. Hij sprak de wens uit dat de geachte predikant nog lang in deze Baarnse gemeente werkzaam mocht blijven. Dat deze wens is uitgekomen mag blijken uit het feit dat de predikant is gebleven tot zijn emeritaat in 1952.

 

De foto’s op deze pagina laten achtereenvolgens zien: De kerk aan de Tromplaan, de steen in de voorgevel, Ds. I. Kievit, nogmaals de kerk en het krantenartikel uit 1924.


Gebouw achter Calvijn
Tromplaan 7  – Baarn

Het was even zoeken naar de steen. Niet buiten maar binnen bleek deze steen te zitten. Eenmaal gevonden spreekt de tekst op de steen, zoals hierboven op de foto, voor zich.  In 1995 werd een groot legaat ontvangen ter ondersteuning van het verenigingswerk . De bestaande zaal achter de Calvijnkerk werd vergroot en er kwam een ruime keuken. Boven kwam een verdieping met zalen en een keuken mede voor het Open Jeugdwerk.  De ruimte is met eigen ingang aan de achterzijde van de kerk aan de Tromplaan 7 te vinden.

Na de verbouwing werd dit gedeelte Achter Calvijn genoemd. De predikant die toen in de Calvijnkerk voorging was Ds. Jozias A. de Koeijer.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.