Baarnsch Lyceum, één eerste steen en twee plaquettes
Torenlaan 83 – Baarn

Op de foto’s  is het ontwerp voor de steen, de steen en het onthullen van de steen en de plaats van de steen te zien. Op de onderste rij foto’s de 1e vestiging aan de Torenlaan en de huidige panden aan de Torenlaan.

De geschiedenis van Het Baarnsch Lyceum is nauw verweven met de geschiedenis van Baarn. Ca. 1918 nam een aantal ouders in Baarn het initiatief voor de oprichting van een plaatselijk lyceum. Hun verzoek om een gemeentelijk lyceum werd om financiële redenen afgewezen. Op eigen initiatief stichtten zij op 4 april 1919 een bijzondere school op algemene grondslag, genaamd Het Baarnsch Lyceum.

Voor 70.000 gulden kochten zij villa Waldheim, strategisch gelegen bij het station aan de stationsweg op de hoek van de vondellaan. Op 3 september 1919 ging het eerste schooljaar van start met 32 leerlingen: 23 eersteklassers, 9 tweedeklassers en 10 leraren onder leiding van rector dr. J.A. vor der Hake. Een jaar later was het leerlingenaantal al meer dan verdubbeld. Op 1 september 1920 waren er 70 leerlingen en het aantal bleef maar stijgen. Met een extra lesvleugel en een aula ging men het ruimtetekort te lijf.

In 1924 deden de eerste leerlingen examen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het schoolgebouw door de Duitsers gevorderd en werden de  lessen op verscheidene locaties in Baarn gegeven. Veel leerlingen namen deel aan het verzet en gaven hun leven voor onze vrijheid. Bij de ingang van onze school hangt daarom een gedenkplaat met hun namen. Overlevenden zijn nog regelmatig te gast op onze school om hun boeiende verhalen te vertellen in het kader van het project ‘Geen nummers maar namen’.

Rond 1960 groeide het aantal leerlingen uit Baarn en Soest zodanig hard dat een nieuw en ruimer  schoolgebouw onontbeerlijk werd. Op 29 maart 1968 werd de symbolische eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw gelegd door de weduwe van de eerste rector van het Lyceum  Mevrouw C.L. vor der Hake – Planten. In mei 1969 werd dit grotere schoolgebouw aan de Torenlaan feestelijk in gebruik genomen. De opening werd verricht door toenmalige koningin Juliana. Zo’n kleine veertig jaar later knapte de school opnieuw uit zijn jasje. In juni 2008 startte daarom de bouw van een nieuw schoolgebouw op de sportvelden naast het oude gebouw.

Sinds oktober 2010 huist de school aan de Torenlaan 83. We delen ons scholencomplex met de Waldheim-mavo die ook ooit in villa Waldheim begon. In het gebouw hebben oude waarden en historisch erfgoed ook een prominente plek gekregen. Zo zijn de Escher-zuilen en de Waldheim-pilaren terug te vinden in en rond het gebouw. Bovendien staan op de ramen van de aula alle namen van leerlingen die ooit op Het Baarnsch Lyceum hun diploma behaalden. Het Baarnsch Lyceum is bijzonder trots op het gebouw dat op 25 oktober 2011 door oud-leerling Hare Majesteit koningin Beatrix met de onthulling van de plaquette bij de Kom van Oranje werd geopend.

Op de  bovenste foto’s de twee plaquettes, resp.  de plaquette van 31 maart 1969 ter herinnering aan de opening door Koningin Juliana en de herdenkinsgplaquette met het gedicht van A. Roland Holst  ter nagedachtenis aan  de gevallen leerlingen uit de oorlogsperiode 1940-1945. Er onder een foto van de onthulling van de plaquette 1940-1945 door oud leerling Marien de Jonge (89 jaar) en de plaquette op de speciale wand met ernaast de namen van alle leerlingen die herdacht worden. De plaquette zonder de namen is in de eerste vestiging aan de Torenlaan. De kleuren foto is de tegenwoordige vestiging met de namen. 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.