Bankierskantoor La Porte & Co, later dependance van de  Nederlandse Handels Maatschappij.
Spoorstraat – Baarn

De eerste steen en een foto van het gebouw van de Nederlandse Handels Maatschappij (vh La Porte & Co). Daaronder een afbeelding van de bouwheer Mr. L. L. F. André de la Porte en zijn handtekening.

Bankierskantoor la Porte  & Co was het bedrijf van Mr. L.L.F. André de la Porte. Zij startten met een vestiging in Baarn. Het was een particuliere bank die later opgegaan is in de Gelderse Crediet Vereniging. Die ging op zijn beurt over in de Nederlandse Handels Maatschappij. Vervolgens werd deze maatschappij op haar beurt weer overgenomen, nu door de ABN (Algemene Bank Nederland). ABN ging samen met de Amsterdam Rotterdambank. Het geheel is nu de Amro.

Nog wat informatie over de bouwheer André la Porte. Van 1903 tot 1906 was hij Directeur van de Generale Hypotheekbank.  In 1906 werd hij procuratiehouder bij  de Fa. Methorst en Van Lutterveld.  Te Amersfoort. En hij kreeg de leiding over een te Baarn op te richten filiaal van deze firma. In mei 1912 nam het dit bijkantoor over.  Tot 1931 was hij firmant en opende bijkantoren in Bussum en Soest.

Het huis met de steen in de Spoorstraat werd in 1992 gesloopt en vervangen door een appartementencomplex. Het huis is weg, maar gelukkig hebben we de foto’s nog, zie hierboven.

Op de steen is te lezen dat Anne Herbert André de la Porte de eerste steen voor het huis mocht leggen van zijn vader op 5 juni 1917. Waarschijnlijk mocht hij dit doen omdat hij de oudste zoon in het gezin was.

Anne Herbert André de la Porte werd op 23 september 1909 in Baarn geboren in het gezin van mr. Leonard Ferdinand André de la Porte en Francina Adriana Bartha Antoinette Moll. Naast zoon Anne hadden zij ook nog dochter Petronella Arnolda Louise Maria die geboren werd op 7 augustus 1908 in Baarn. En de zonen  Johan Hendrik die op 13 december 1911 in Baarn werd geboren en Pieter Cornelis die op 13 december precies een jaar later werd geboren in Baarn.

Steenlegger Anne was in werkzame leven in dienst bij een goudmijn in Marabastad in Zuid Afrika. 

Steenlegger Anne is in Zuid Afrika getrouwd en heeft zijn hele leven daar gewoond en is er ook overleden op 28 september 1997 in Knysna.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.