Parkgebouw van Amaris – Schoonoord
Snipstraat, hoek Oosterstraat – Baarn

Onder de foto’s van de feestelijke bijeenkomst rond de eerste steen van het Parkgebouw en de eerste steen en het parkgebouw is de oude situatie te zien aan de kop van de Vijver Oosterstraat. 

Ooit lag hier een uitgestrekt heidegebied. Met de duidelijk voor zich sprekende naam  Oosterheide. Toen kwam er bewoning, eerst hutjes, toen  een hele wijk en zelfs flatgebouwen. Maar die flatgebouwen hebben de tijd niet overwonnen. Ze werden afgebroken ten gunste van een nieuw gebouw. Het “parkgebouw” werd hier gebouwd. En wat is dat Parkgebouw dan voor een gebouw zult u zich afvragen. Het gebouw is een onderdeel van Amaris ( Verzorgingscentrum Schoonoord).  Het is een kleinschalige woonvorm met een huiselijke, beschermde en prettige woonomgeving. Met 24 uur per dag gespecialiseerde zorg voor dementie. Op de begane zijn  vier groepswoningen die bestaan uit  kleine groepen van acht personen. Daarnaast heeft het Parkgebouw 32 appartementen voor ouderen die nog goed voor zich zelf kunnen zorgen.

De Amaris Zorggroep is op 1 januari 2008 opgericht. Het is een samenwerkingsverband tussen allerlei zorginstellingen, zoals Gooizicht, Theodotion, Zorgpalet Gooi en Vecht, Schoonoord etc.

Omdat in Zorgcentrum Schoonoord niet voldoende mogelijkheden waren en het gebouw verouderd was is besloten dit parkgebouw neer te zetten. De eerste steen werd gelegd door voormalig directeur van Schoonoord de heer Jan van Gurp en de heer P. Perier. De heer Perier was op dat moment de oudst levende inwoner van zorgcentrum Schoonoord. Hij was op bij de steenlegging 100 jaar oud. De feestelijke steenlegging was op 25 oktober 2012. De eerste steen in de voorgevel is hiervan nog de stille getuige. De steen werd niet echt gelegd, maar tentoongesteld op een plastic standaard in een feesttent naast de pas gelegde fundering. Bij deze feestelijke eerste steen waren o.a. aanwezig wethouder Petra Laseur, Hans van der Velden directeur van Eemland wonen en Hans Homans directeur van zorgcentrum Schoonoord. De buurtbewoners werden getrakteerd op een hapje en een drankje. Op het menu stond zuurkoolstamppot met worst en bier.

Een groot aantal bewoners van Schoonoord verhuisden naar het nieuwe  gebouw aan de Snipstraat, aangevuld met nieuwe bewoners. Ook het hoofdgebouw van Schoonoord aan de Tromplaan had zijn langste tijd gehad. De kamers waren niet meer acceptabel binnen de moderne wetgeving, te klein. Het restant van de bewoners zijn na verloop van tijd ondergebracht in Soest in afwachting van nieuwbouw in de Tromplaan te Baarn . Nu, anno 2020, zijn die bewoners weer teruggekeerd in hun nieuwe Schoonoord.

Schaatsen op de vijver in de Oosterstraat en de dichtgetimmerde flats wachten op afbraak. 

De afbraak vordert gestaag 2011-2012

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.