Brandweergarage Lage Vuursche
Slotlaan 2b – Lage Vuursche

Foto’s van links naar rechts: de eerste steen wordt gelegd door de heer G. Vervat, de kazerne  en rechts de ploeg van Lage Vuursche in 1999.

Eerste steen gelegd op 6-9-1973 door brandweerman  G. Vervat uit Lage Vuursche van de plaatselijke vrijwillige brandweer. Deze steenlegging vond gelijktijdig plaats met de steen legging van de Furs, het nieuwe dorpshuis in Lage Vuursche. De garage voor de brandweer stond schuin achter het dorpshuis. En dus lag een gelijktijdige steenlegging voor de hand. De steen voor de Furs werd gelegd door de heer H. Bakker. Toenmalig wethouder Mevrouw De Leeuw sprak tijdens het feest van de steenleggingen en had het over de hindernissen die de werkgroep uit Lage vuursche moest nemen tot het eindelijk tot de bouw van beide gebouwen kwam. Architect van de twee panden was  bureau Oosting.  De panden moesten passen in het beschermde dorpsgezicht van Lage Vuursche. Wat het ontwerp extra moeilijk maakte.  Bij de steenlegging van de brandweer garage sprak de heer Vervat. Hij haalde een oud kinderliedje aan: Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. En dan nu naar de moderne middelen. Aldus Vervat die het zag als waardering voor de vele jaren trouwe dienst als vrijwilliger bij de brandweer.

160 jaar geleden was brandbestrijding iets wat de plaatselijke bevolking van Lage Vuursche zelf regelde. Hele generaties hebben hun steentje bijgedragen aan de lokale veiligheid. De burgemeester van Lage Vuursche en die van Baarn maakten al in 1826 een samenwerking bekend. Maar de eigen identiteit van de groep bleef altijd intact en ondanks een prettige samenwerking was er nooit sprake van een ‘huwelijk’, maar slechts van een latrelatie. Een gevleugelde opmerking van de bevelvoerder na de oefening en een versnapering in Baarn was dan ook: ‘Vuursche, naar huis!’

Lage Vuursche is klein en er wonen tegen de vierhonderd mensen, die jarenlang een fanatieke brandweerploeg op de been hielden. In het jaar 1999 werd de blusgroep Lage Vuursche opgeheven. De reden daarvoor was dat het steeds moeilijker werd om voldoende mensen voor de eerste uitruk te vinden. Was het in vroeger dagen nog mogelijk om alvast met een paar man uit te rukken (de rest volgt later), nu is dat verboden. Een bluswagen moet altijd met volledige bezetting uitrukken.

Voor een 24-uurs dekking heb je dan ten minste 2 ploegen van 6 nodig, liefst meer. Helaas bleven de aantallen steken rond de 10 man. Oorzaak was vooral een gebrek aan huisvesting voor jonge mensen, en pensionering.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.