Dorpshuis De Furs
Slotlaan 2a – Lage Vuursche

De eerste van de twee stenen op deze dag  werd  gelegd door de heer H. Bakker, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Lage Vuursche. Kort na elkaar werden op de 6  september beide stenen geplaatst. De steen voor de brandweergarage wordt op de volgende pagina besproken. De steen in het dorpshuis “De Furs” werd dus als eerste gelegd. Pas na beide stenen sprak Mevrouw De Leeuw als wethouder van de gemeente Baarn waaronder Lage Vuursche valt. Lage Vuursche had in het verleden een eigen burgemeester en gemeenteraad. Maar sinds 1857 werken de twee  samen onder één burgemeester en één gemeenteraad vanuit Baarn.

In 1970 werd het eerste verzoek voor de bouw van een dorpshuis bij de gemeente ingediend. Het was een lange weg tot dit moment, aldus wethouder De Leeuw. Via een enquête van de Provinciale Stichting Welzijn, de oprichting van een eigen Stichting Dorpshuis, het maken van de plannen in samenwerking met architectenbureau Oosting, etc. Eén van de hindernissen was bijvoorbeeld dat men terdege rekening moest houden met Monumentenzorg omdat naast het te bouwen complex het “schoolmeesterhuis” staat dat onder monumentenzorg valt. Een ander gegeven was het beschermde dorpsgezicht dat niet aangetast mocht worden. Maar alles lukte en de eerste steen kon dan eindelijk op 6 september geplaatst gaan worden. Een taak die de heer Bakker, voorzitter van de Stichting Dorpshuis, onder het toeziend oog van mevrouw De Leeuw vaardig uitvoerde.

In zijn toespraak haalde de heer Bakker naast de lange weg ook even aan dat deze 6e september wel een hele speciale dag was. Koningin Juliana vierde die dag haar 25-jarig regeringsjubileum en Prins Claus, inwoner van Lage Vuursche,  vierde zijn verjaardag en “last but not least” de bouw van het dorpshuis was van start gegaan.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.