Zorgwoningen Amalia-oord, onderdeel van Schoonoord
Schoolstraat 48 – Baarn

Amalia-oord is een appartementengebouw van  zorgwoningen. Dit zijn zelfstandige woningen voor voornamelijk oudere bewoners waarbij de mogelijkheid van zorg wordt geboden. Men moet zijn eigen huishouden verzorgen en eigen zaken kunnen regelen.  Beperkte hulp hierbij is mogelijk.  Deze zorgwoningen horen bij Schoonoord.

De eerste steen voor dit complex, dat gevestigd is op de plek waar in het verleden de Amalia kleuterschool stond, werd in juni 1989 gelegd door de op dat moment oudste inwoonster van bejaardenhuis Schoonoord, mevrouw M. E. Kwint – v.d. Berg.  De grond waarop het pand geplaatst is, is van oorsprong eigendom van Prinses Amalia van Saksen-Weimar (1939-1972). Vandaar de naam Amalia-oord. Net als de Amaliakleuterschool. De kleuterschool werd geïntegreerd in de Dr. Astroschool aan de Parkstraat. De beide scholen kregen één nieuwe naam de Amalia-Astroschool.

De steenlegster mevrouw Maria Elisabeth v. d. Berg werd geboren op maandag 12 januari 1891 en zij overleed op vrijdag 3 oktober 1997. Zij werd 106 jaar en ruim  8 maanden oud.

Het pand is ontworpen door architect A.A. Bos van Bos en Partners uit Baarn en gebouwd door aannemer Van Putten, eveneens uit Baarn.  Op 3 mei 1990 werd het complex officieel geopend door de burgemeester van Baarn in die tijd, de heer mr. J. P. Miedema.

Nog even iets over Mevrouw Kwint v. d. Berg. Zij werd in Baarn geboren en vierde in februari 1969 haar vijftig jarig huwelijks feest met  J. Kwint. Zie bijgaande kranten foto van het bruidspaar. De heer Kwint was van beroep opzichter op de Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan en opzichter van de plantsoenendienst. Tevens was hij 50 jaar actief binnen  gymnastiekvereniging Excelsior, o.a. als directeur, penningmeester en secretaris. De vader van de heer Kwint was machinist. In 1883 was hij de machinist die de eerste trein op het traject Baarn – Utrecht bestuurde.

 

 

Foto’s van links naar rechts: 1. De Prinses Amalia kleuterschool. 2. Feest op de kleuterschool. 3. De opening van Amalia-oord door burgemeester J. P. Miedema. 4. Het echtpaar Kwint op hun 50 jarig huwelijksfeest in 1969.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.