Gebouw de Ark – van kerk tot rouwcentrum
Reigerstraat 17

De Pauluskerk op de Brink was eeuwen lang de enige kerk van de Nederlands Hervormde gemeente. Door de woningbouw plannen op de Oosterhei vond de kerkenraad onder aanvoering van ds. W. van Waasbergen het een goed idee om ergens op de Oosterhei een tweede kerkgebouw te vestigen, als vergaderruimte en als extra kerkzaal. De bouw werd voortvarend ter hand genomen in de jaren 1961 en 1962 zoals een denksteen ons laat weten. Na enige tijd bleek de kerk toch niet geheel aan de wensen te voldoen. Als zalencentrum en vergaderruimte voldeed de Ark zeker, maar niet als kerk. De hervormde gemeente leek in twee groepen uit een te vallen. De Brinkkerk bezoekers en de Ark bezoekers.

De dienstdoende predikant ging om 09.00 uur voor in de Ark en om 10 uur in de Pauluskerk. Het was dus haasten tussen beide diensten om op tijd op de Brink te zijn.  Zijn dienst in de Ark was daarom iets korter dan die in de Pauluskerk. De schriftlezingen, gebeden  en de preek waren hetzelfde. Het aantal coupletten dat van de liederen gezongen werd week af.

NA een groot aantal jaren kwam men tot de conclusie dat beide groepen heel goed samen in de Pauluskerk pasten. Zeker toen de Pauluskerk verrijkt werd met gebouw Herberg van Paulus. Want toen kon men om 09.00 uur weer een korte dienst houden en in de Pauluskerk de hoofddienst.  Ook dit is later weer afgeschaft om dezelfde reden als destijds in de Ark, het uiteen vallen van de gemeente in twee groepen.

De Ark werd in zijn begin jaren volop gebruikt voor jeugddiensten, rouwdiensten, trouwdiensten, catechisaties, vergaderingen, etc.  Maar naast de Ark beschikte de Hervormde gemeente tussen 1962 en 1984 ook nog over het gebouw Christelijke Belangen in de Leestraat. Dus dubbelop vergaderruimte.

De oplossing kwam een paar jaar later toen de gelegenheid kwam aan de Pauluskerk de Herberg van Paulus te bouwen (1986).  Voor dit gebeurde werden zowel gebouw Christelijke Belangen als gebouw De Ark afgestoten. Met de gelden die beide gebouwen opbrachten kon de Herberg bekostigd worden.

Christelijke Belangen werd verkocht voor de uitbreiding van de Astroschool en de Ark werd een rouwcentrum.

In 1984 werd de gebouw de Ark verkocht aan de  koster van de Pauluskerk aan de heer A. (Arie) van Pijpen, die er zijn uitvaartcentrum in onder bracht. Hij en zijn vrouw brachten na de verbouwing van de Ark toto rouwcentrum de laatste steen van die verbouwing aan in de muur van het hoofdgebouw.  Dat was op 10 april 1991. In 1994 overleed de heer Van Pijpen en werd zijn bedrijf voortgezet door zijn vrouw en zijn dochter en haar man.

.

Na enkele jaren bleek het noodzakelijk toch nog enkele veranderingen voor een optimaal gebruik in het pand aan te brengen. Dus werd er opnieuw een renovatie en uitbreiding gestart. Dat vond plaats in 2003, zoals de 3e steen in het gebouw ons laat weten.  Deze verbouwing vond voornamelijk in het souterrain plaats. De bovenzaal is nog steeds in gebruik als grote kerkzaal met kerkorgel voor rouwdiensten. Beneden is de ontvangstruimte en condoleance mogelijkheid. 

Voor deze laatste verbouwing tekenden Annelies van Pijpen en Anton Blauwendraat, zoals de steen laat weten. 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.