Het huis van Coerman aan de Nieuwe Domlaan 1
Van Reenenlaan 1 – Baarn

De eerste steen voor dit mooie karakteristieke pand op de hoek van de Van Reenenlaan en de Amsterdamsestraatweg werd gelegd door twee zusjes.  Die twee zusjes waren Willij (Willy) en Grietje Coerman. Hun vader, de bouwheer van het huis was de zoon van Arnold Jacobus  Coerman. En deze heer Coerman was de hotelier van het Amaliahotel. Later vooral bekend als “De Prom” resp. “De Promenade” op de kop van de Amalialaan. Vader Arnold Coerman was van beroep kantoorbediende.

De oorspronkelijke naam van de laan was tot 20 december 1954 Nieuwe Domlaan.  Die naam heeft de laan gekregen omdat de laan gericht was op de Dom van Utrecht. De Domtoren was vanaf de laan in vroeger tijden te zien. Tegenwoordig heet deze  laan Van Reenenlaan vernoemd naar de burgemeester van Baarn de Jonkheer Dr. G. J. C. Van Reenen.

De steen werd gelegd op 11 mei 1929. De meisjes waren toen al ouder dan 6 jaar. Het opvallende is dat toen Grietje van der Meer,  de moeder van de meisjes, op 16 mei 1930 overleed, de rouwadvertentie werd getekend door vader A. Coerman, Willy en “zusje”. Vermoedelijk was het meisje bekender onder de naam zusje dan onder haar doopnaam Grietje.

Links de rouwadvertentie van moeder Grietje van der Meer met als ondertekening “zusje”, midden het huis, rechts de rouwadvertentie van tante Wilhelmina Coerman – van Willigen met ondertekening Willy en Grietje.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.