Sociowoningen
Pompstraat 1-1a – Baarn

Op 8 februari 1982 verscheen er een artikel in de krant dat de Baarnse aannemer H. Ouderdorp het plan had om 3 woningen te bouwen op een vrijgekomen stuk grond in de Pompstraat.  Dat is op zich niet iets waar je direct van wakker ligt. Maar wel dat in die tijd Nieuwenoord direct interesse toonde in het plan. Nieuwenoord werd in die tijd omschreven als een zwakzinnigeninrichting.  Tegenwoordig hebben we het gelukkig over een zorginstelling. Nieuwenoord heeft het plan om in die woningen enkele bewoners buiten de instelling te plaatsen. Men had het plan voor zogenaamde “sociowoningen”.  De gemeente moest daar wel eerst toestemming voor geven.  Nieuwenoord mag van het rijk 20 bewoners buiten de instelling plaatsen. Het ligt in de bedoeling 10 van de bewoners van het eigen terrein te verhuizen naar de nieuwe woningen aan de Pompstraat. Het plan ging toen niet door. Maar een paar jaar later wel. In opdracht van woningbouwvereniging Eemland werden er 3 sociowoningen gebouwd waarvan twee voor zelfredzame bewoners van Nieuwenoord.  De huizen zijn gebouwd door de Soester aannemer Van Breukelen.  De twee huizen van Nieuwenoord kregen de naam “De Bommel”.  Deze naam heeft niets te maken met de welbekende Heer van Stand Olivier Bommel, maar het  een specifieke uitdrukking. De bommel is los. Dat wil zeggen de prop is uit het vat. En daarmee bedoeld men dat men dan pas te weten komt wat de inhoud van het vat is.

Foto links het braakliggende terrein, midden de steen met de namen, rechts het feest van de buurt voor de nieuwe bewoners 

De panden werden in gebruik genomen met een feest in de Pompstraat voor de nieuwe bewoners georganiseerd door de oude bewoners.  Dat feest was op zaterdag 28 april 1986.

En dan nu de steen die precies in het midden van de twee woningen is geplaatst. Een opvallende steen met de voornamen van de eerste bewoners.  De steen werd geplaatst in augustus 1985 door:

Francis, nogmaals een Francis, Gerard, Carolien, Lowie , Joke, Lies en Rover.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.