Gebouw van Crescendo
Plataanlaan 3 – Baarn

Foto links boven  het eerste gebouw, de vrijgekomen kerk. Foto rechts boven het tweede en eerste eigen gebouw aan de Acacialaan. Foto links onder het huidige gebouw in de Plataanlaan en foto rechts onder de eerste steen.

Op 31-10-1894 werd door 12 muzikanten in de schuur van de heer J. Lacunes  besloten een muziek vereniging op te richten met de naam Fanfare Crescendo. . Eerste bestuur bestond uit drie van de oprichters, t.w. C. Schuilenburg (president), T. Veldhuizen (secretaris) en J. Lacunes (Penningmeester). Een oefenruimte werd snel gevonden.  Men kon terecht in het kort daarvoor  vrijgekomen kerkgebouw van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk aan de Eemnesserweg. Deze ruimte werd gehuurd. Dit gebouw is nog steeds te zien vanaf de grote parkeerplaats. De achterste helft was tot voor kort in gebruik bij drukkerij Bakker, de voorste helft is verdeeld in een beneden- en een bovenwoning.

In de begintijd was de heer Van Dapperen de dirigent, men noemde hem in die tijd  de directeur. Van beroep was de heer Van Dapperen muziekleraar. Hij bleef 43 jaar actief voor de vereniging als dirigent.

Al in 1901 kreeg Crescendo een eigen gebouw. Daarover wordt in het jubileumboekje geschreven: “Op initiatief van de toenmalige  Baarnse burgemeester d’Aulnis de Bourouill werd een commissie gevormd voor de bouw van een repetitielokaal annex conciërgewoning. Deze commissie wist het hier benodigde kapitaal van 7000 gulden in renteloze aandelen bijeen te brengen. In minder dan een  halfjaar tijd werd de bouw gerealiseerd, en op 1 juli 1901 waren de eerste muzikale klanken te horen in dit gebouw aan de Acacialaan.”
Het eenvoudige gebouw, niet meer dan een huis met aanbouw,  stond ongeveer tegenover kleuterschool Lenteleven en voor het gebouw waar later de Baarnse Ziekenomroep gevestigd was. De groeiende vereniging bleef daar 85 jaar oefenen.

In 1923 werd besloten als harmonie verder te gaan. Dan konden namelijk ook klarinetten, hobo’s, fagotten en andere houtinstrumenten mee doen. De naam werd toen Harmonie Crescendo. Prins Bernhard werd beschermheer. Brengen muziek op straat in de muziektent, de Pekingtuin, de speeldoos was de corebusiness van de vereniging. Crescendo trad op in diverse televisieprogramma’s  zoals “Stuif es in” , “de Willem Ruisshow” en “Pipo de Clown”.

Crescendo toen en nu

Het verhaal van de gebouwen gaat verder. “In 1981 kwam het bestuur van Crescendo tot de conclusie dat het gebouw niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Zo was er geen eigen toilet, geen garderobe, geen bergruimte voor instrumenten en geen bestuurskamer. Bovendien was een flinke achterstand in onderhoud ontstaan.”

Een nieuwe plek werd gevonden op het terrein waar de Oorsprongschool (lagere school en mavo) was afgebroken, tegenover de brandweerkazerne. De Boemerang was er al gebouwd, de gymzaal van de Oorsprong was blijven staan. Tussen de Boemerang en het gymzaaltje lag een lapje grond braak en dat werd gekocht door Crescendo. Door de medewerking van het gemeentebestuur, de steun van een groot aantal sponsors en natuurlijk de enorme inzet van de eigen leden kon de gewenste nieuwbouw werkelijkheid worden. De eerste steen werd gelegd op 23 maart 1985, natuurlijk met een muzikale omlijsting.  Op 26 april 1986 werd dit gebouw feestelijk geopend.

Na vele jaren bleek het toch niet zo praktisch om slechts één oefenruimte  en één kleine lesruimte te hebben en werd het gebouw van 2006 tot 2008 aangepast.  Op 27 september 2008 was de feestelijke en muzikale opening van het vernieuwde gebouw.

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.