PKN Paaskerk – Gereformeerd
Oude Utrechtseweg – Baarn

Resp. de steen, het interieur en oude foto’s van de kerk aan de Oude Utrechtseweg

In 1834 was er een grote afscheiding van de Nederlands  Hervormde Kerk. Critici vonden dat de koning Willem I zich teveel met de kerk bemoeide en de hervormden vonden ze te vrijzinnig. De Baarnsche Gereformeerden kwamen 20 jaar samen zonder hun lidmaatschap van de Herv. Kerk op te zeggen. Eerst was het een huiskamergroep. De eerste bijeenkomst vond plaats in het huis Leestraat 26, bij schoenmaker Jan Mook. De toenmalige sprekers waren erg evangelisch.  Het was spreker en schoenmaker Jan de Ruig uit Soest die op 25 april 1986 officieel de Baarnse Geref.ormeerde Kerk opgerichtte. Freule Faas Elias was hier erg boos over. Zij was van huis uit hervormd.   Uit kwaadheid kocht zij het huis van Jan Mook. Zij bepaalde dat de huurders geen diensten meer mochten houden. De gereformeerden bouwden een zaaltje in de Leestraat 36. Prins Hendrik vond dat het aan de buitenkant niet te onderscheiden was van een schapenhok. En ergerde zich hier aan. Daarom schonk hij de grond aan de oude Utrechtse weg onder de bepaling dat er een kerk op moest komen die niet op een schapenhok leek. In 1879 de eerste predikant werd benoemd. Ds. A.H. Gezelle Meerburg. Een jaar later werd onder deze bouwheer in 1880 de kerk gebouwd op die grond van het koninklijk huis. De predikant mocht toen voor deze bouw de eerste steen plaatsen met zijn naam er op. Ds. A. H. Gezelle Meerburg diende de gemeente in Baarn van 1879 tot 1888.

De kerk is in de loop der tijden diverse verbouwd en aangepast. Ook de naam is een enkele maal gewijzigd. Tot 1965 was de kerk naamloos. De kerk stond stomweg bekend als  de “Gereformeerde Kerk aan de Oude Utrechtseweg”. Later kreeg de kerk de naam Kruiskerk en weer later de Paaskerk.  De kerk maakt tegenwoordig samen met de Pauluskerk op de Brink en de Calvijn kerk in de Tromplaan deel uit van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).

De nogal onbeholpen gegraveerde steen zit aan de voorkant van de kerk in de pilaster naast de oude hoofdingang. Er staat op:

D.A.H. Gezelle Meerburg

21 Oct 1880

De gegraveerde letters zijn met zwarte verf op een witte achtergrond ingekleurd.

Foto links het kerkje in de Leestraat , daarnaast Ds. A. H. Gezelle Meerburg en rechts twee foto’s van de huidige kerk.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.