“Burgerzin” huizen
Oosterstraat tussen 100 en 102  – Baarn

Nog een groep huizen met de tegel Burgerzin, zoals in de Gruttostraat. Nu in de Oosterstraat. Burgerzin was een obligatielening waarover in de gemeenteraad op 30 november 1951 een besluit was genomen. Het doel was via participaties van f  50,00  geld bij een te brengen voor sociale woningbouw. Dit geld werd opgehaald onder de wat rijkere arbeiders en leden van de arbeiderspartij. Maar er zullen ongetwijfeld ook investeerders aan deel hebben genomen. Het gebeurde in 1952 en deelnemen was mogelijk tot 1 maart 1953. De coupons van deze obligatie werden 2 x per jaar tot “rente”-uitkering gebracht. De rente bedroeg 4%. De bedoeling was dat de inwoners van Baarn hun burgerzin gingen tonen om dit tot een succes te maken. En dat lukte. Tot volle tevredenheid van de Arbeiderspartij die een sterk voorstander van deze actie was.

Een rode gebakken tegel  met de kreet “burgerzin” en de afbeelding van een rijtje woningen is de blijvende herinnering aan deze actie van de Arbeiderspartij en de gemeenteraad.  Deze tegel is o.a. te vinden in de Oosterstraat tussen huisnummer 100 en 102.

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.