De slagerij van Meijers
Nijverheidsstraat – Baarn

Links de bewaard gebleven steen, rechts de Nijverheidsstraat anno 1900 met links de slagerij van Meijers.

Meijers was vleeschhouwer in de Nijverheidsstraat te Baarn in 1888. Er woonde in dat zelfde jaar nog een Meijers in Baarn en ook die was Vleeschhouwer. Deze N. Meijers woonde  op de Stationsweg. Nu is er in 1777 al sprake van de geboorte van een zekere Mosje Pinchas, ook wel genaamd Meijers. Deze goede man had rond 1800 een vleeschhouwerij in Baarn en is later vertrokken naar Amersfoort. Waar hij in 1856  overleed. De vader van Mosje heette net als de steenlegger Meijer Meijers. Dus zal ongetwijfeld een voorvader zijn. Mosje had nog een zoon namelijk Salomon die huwde met Flora Harpma in 1809. Zij kregen een hele rij kinderen waaronder een Meijer Meijers. En deze Meijer Meijers kreeg Andries Meijers.   Deze Andries liet in 1881 de slagerij bouwen in de Nijverheidsstraat met de eerste steen. Op die steen die ooit gered is bij de afbraak van de oude pandjes in de Nijverheidsstraat waar de slagerij van A. Meijers was gevestigd staat:

 

EERSTE STEEN GELEGD DOOR

MEIJER.MEIJERS

EN

LOUIS.MEIJERS

BAARN 31 MAART 1881

De steen is nu in depot bij de oudheidkamer van de Historische Kring Baerne. Deze Meijer en Louis zijn de zonen van Andries Meijers de slager uit de Nijverheidsstraat.

Een foto van de Toren van de Pauluskerk die door Napoleon aan de gemeente werd gegeven. De huizen links en rechts van het poortje zijn afgebroken. Links staat nu de Herberg van Paulus. En op de toren zitten nog de oude ronde wijzerplaten. Foto rechts de Nijverheidsstraat met duidelijk het pand van de slagerij links.

Nog even iets anders over deze familie. Toen Napoleon alle adellijke borden uit de kerken liet weghalen, bepaalde hij tevens dat de hoogste kerktoren van een gemeente aan de burgerlijke gemeente verviel om als uitzichtpunt voor militaire doeleinden te dienen. Tevens gaf hij opdracht aan de Hervormde kerken in Nederland, die ooit van de Rooms Katholieke parochies waren afgenomen tijdens de reformatie cq beeldenstormen, een schade vergoeding aan alle andere gelovigen in een plaats te betalen. In Baarn waren dat o.a. de Rooms katholieken, maar ook de Joden. Meijer & Meijer waren joodse ingezeten en ook zij kregen 10 gulden schadevergoeding. Veel geld in die tijd.

In het archief van de Historische Kring Baerne is nog een brief te vinden die A. Meijers, de slager, schreef aan de gemeente. Hij heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om afvoerputten te mogen aanleggen voor de afvoer van schrobwater. Dit schrobwater moest uit hygiënische redenen netjes afgevoerd worden. Dat water kwam vrij na het dagelijks schrobben van de vloeren in de slagerij.  En ging tot dat moment blijkbaar gewoon op straat. Dat zal geen frisse geur gegeven hebben. De gemeente gaf toestemming.

 

De brieven aan de gemeente inzake de putten voor het schrobwater.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.