Huize Patria
Nassaulaan 58 – Baarn

De oude villa Patria werd in 1972 afgebroken ten gunste van de nieuwbouw van een groter en moderner verzorgingshuis voor gerepatrieerde bewoners. Deze repatrianten kwamen uit Nederlands Indië.

De eerste steen voor dat nieuwe huis werd gelegd door Zuster  M. H de Wilde. Zij was de directrice van dat moment. De steen werd gelegd in oktober 1972. Zowel steen als troffel zijn gelukkig bewaard gebleven en in particuliere handen.  Zo is er ook nog een foto van de officiële handeling waarop zuster de Wilde laat zien hoe je zo’n klusje klaart.

Er woonden 73 gasten die allen 1 x per jaar getrakteerd werden op de in Baarn overbekende Pasar Malam Patria. In 1995 werd dit nieuwe huis op basis van de toen nieuwe wetgeving niet meer adequaat geacht. De kamers voor de bewoners waren te klein. Dus moest er of nieuw gebouwd worden of er moest verhuist worden naar een ander verzorgingshuis. Voor dat laatste werd gekozen.  Men verhuisde de bewoners naar een Joods bejaardentehuis in Bussum. Waar trouwens ook nu nog steeds een Pasar Malam gehouden wordt.

Foto links en rechts het Patria pand uit 1972. In het midden de daarvoor staande oude vila Patria die in 1972 werd afgebroken. 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.