Ziekenhuis Maarschalksbos
Molenweg 2- BaarnFoto links:  Anja de Fluiter dochter van de economisch directeur van het ziekenhuis mag de eerste steen leggen. Foto rechts: de ingang waar de steen links in de muur is te zien.

Het Maarschalksbos is een bos van oorspronkelijk 7 hectare. Sinds de jaren dertig uit de twintigste eeuw is het al de plek voor een dierenparkje met hertenkampje. Dit dierenkampje wordt tegenwoordig beheerd door de Stichting tot behoud van Hertenkamp Maarschalksbos in Baarn. Vroeger stond op een heuveltje in het bos stond een theekoepel in Zwitserse stijl met uitzicht over de polders en zelfs uitzicht op de Zuiderzee,(IJsselmeer). In 1938 wordt in de tijd van werkverschaffing een uitkijktoren gebouwd op het hoogste punt van het bos. De houten toren betonnen fundering bood uitzicht op de toegenomen bebossing en bebouwing. In de Tweede Wereldoorlog werd de toren gebruikt door de bezetter. Kort na de oorlog werd de toren gesloopt door de slechte toestand waarin het bouwwerk verkeerde.

Hoe komt dit bos aan zijn naam? Het hout van het Maarschalksbos was in de Middeleeuwen bestemd voor de maarschalk van Eemland. Hij woonde op kasteel Huis ter Eem. Dit huis stond  net over de Eem bij Eembrugge. In de Franse tijd werd het bos eerst staatsdomein en vervolgens verkocht aan de familie van IJsendijk. Het bosje werd daarom in de volksmond het Bos van IJsendijk genoemd.

De laatste eigenaar Johanna Margaretha Frederika van IJsendijk kwam in 1889 uit  Amsterdam naar Baarn. Zij schonk op 3 november 1919 het bos(je)  aan de gemeente Baarn. Bepaling hierbij was wel dat het onbebouwd moest blijven en toegankelijk voor publiek. In 1965 werd hier ondanks het beding het ziekenhuis Maarschalksbos gebouwd, later Medisch Centrum Molendael genoemd. De bepaling in het testament werd financieel gecompenseerd aan de nabestaanden van de familie IJsendijk.

Nog even iets over de eerste steen. Helaas is de steen verloren gegaan bij de diverse verbouwingen die het ziekenhuis in de loop van de tijd heeft ondergaan. En eveneens helaas is dat de tekst die op de steen staat op de foto niet te lezen is. Wat wel leesbaar is staat hieronder:

Deze gedenksteen

werd geplaatst

bij de bouw van dit

…………………..Ziekenhuis

dat in het jaar 1970 begon

Helemaal zeker is deze tekst niet. Mogelijk dat er ooit nog een betere foto van de steenlegging opduikt.

Links de vergadering over de bouw van een nieuw ziekenhuis, rechts twee maal het ziekenhuis.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.