Villa De Denne
Molenweg 17 – Baarn

 

In villa De Denne woonden en werkten Piet Steenhoff en Albertine Steenhoff – Smulders. Zij lieten in 1907 de villa bouwen en hebben er tot hun overlijden in respectievelijk 1945 en 1933 gewoond. Hij was hoofdredacteur van het Rooms Katholieke dagblad Het Centrum. Zij was schrijfster en dichteres. Beiden waren voorvechters voor recht en gelijkheid voor alle mensen. Zij hebben zich in het begin van de vorige eeuw strijdbaar opgesteld als voorvechters die door standvastigheid, geloof en strijdlust de culturele en sociale achterstand van wat toen smalend “het gewone volk” genoemd werd , met hun pen op te heffen.

Samen met tijdgenoten als Schaepman en Ariëns vochten zij voor  sociale verbeteringen. Niet zo nu en dan, maar dagelijks. Zij zetten zich in voor de drankbestrijding, voor de vrouwenemancipatie en voor de dierenbescherming, etc. Allemaal sectoren waar recht geaarde Christenen tegen in opstand zouden moeten komen, volgens Piet Steenhoff. Hun invloed in die tijd is groot geweest, vooral op de jongeren van die tijd. Als postume dank voor het ongelooflijke vele werk dat zij verzet hebben en als herinnering aan alles wat daar uit voortgekomen is, werd door de latere bewoonster van villa De Denne, hun dochter Mej. J. Steenhoff, de door de familie aangeboden steen onthult.

Onder enorme belangstelling, waaronder emiritus pastoor I.P.J. Kaarsgaren en pastoor C.E. Snelder werd de steen onthult.  Een viertal sprekers nam het woord. Onder hen K. Galesloot, redacteur van het blad Het centrum. En de schrijfster Mevr. Wolffenbuttel van Rooijen.

Albertina Steenhoff redigeerde o.a. de vrouwenrubriek in het blad Het centrum, was hoofdredactrice van De Katholieke Vrouw en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift Onzen Tijd.

Zij debuteerde als dichteres in 1904 met Verzen. Later volgde de bundel Holland. Als schrijfster schreef ze in 1908 een drietal historische romans,  Jan van Arkel, Jacoba van Beieren en Een abdisse van Thorn.

Onsterfelijk is de uitspraak van Albertine: “Ik dichtte en schilde aardappelen”.

 

Links een foto van Albertine en rechts het graf van Albertine en haar man op de RK begraafplaats achter de Nicolaaskerk te Baarn

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.