Maatkampweg 18 – Baarn
RK kerk Maria Koningin

Op de foto’s o.a. de eerste steenlegging, een luchtfoto van de kerk van vlak na de bouw, een foto van de bouw en het verhaal van de bouw van de kerk in Latijn op kunstzinnige wijze gemaakt. 

Het verhaal van de nieuwe Rooms Katholieke kerk op de Oosterhei begint met een schok op 8 november 1959. Op die dag werd er in de enige Rooms Katholieke kerk van Baarn, de Nicolaaskerk, een persoonlijk schrijven voorgelezen van toenmalig aartsbisschop, later kardinaal Alfrink. In dit schrijven deelde hij mee dat er, per 9 november, de volgende dag dus,  een nieuwe parochie in Baarn bij zou komen die zich moest gaan richten op de nieuwe zuidoostwijken van Baarn. De kerk zou de naam Maria Koningin mee gaan krijgen.

Tot bouwpastor werd door de aartsbisschop pastoor A.J.H. Visscher benoemd, en dat terwijl Visscher nog slechts kapelaan was.

Visscher moest ook direct een nieuwe parochie stichten, zelfs voordat er een kerk stond of maar gebouwd werd. De zuidoostwijken waren met name wijken voor jonge gezinnen met kleine kinderen. Je zou zeggen dat die best een paar jaar naar de Kerkstraat zouden kunnen gaan om daar ter kerke te gaan. Maar de Alfrink dacht er anders over. Hij gaf Visscher de opdracht om direct die parochie te stichten. Deze wijkparochie kwam in de begin tijd bijeen in het Slachthuis aan de Ericastraat, hoek Bremstraat.

Op 17 september 1961 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd. De assistent van pastoor Visscher in die dagen was pastor Berenschot. Het duurde nog ruim een jaar voordat de eerste officiële mis kon worden gevierd in de nieuwe kerk. Kerstnacht 1962 vond de officiële ingebruikname met een heilige mis plaats.

Foto links de hal van de kerk met de steen, de luchtfoto en de Latijnse tekst. Foto rechts de steen. 

Het gebouw werd ontworpen door architect Hans A. Knoop. De aannemer was Huurdeman. Op 14 juli 1963 werd de kerk geconsacreerd door mgr. Alfrink. Oorspronkelijk was het priesterkoor in de kerk afgescheiden door een hekwerk. Dit hekwerk, evenals de luifel boven de preekstoel is in de loop der jaren spoorloos verdwenen. De kerk dateert  officieel van 1962 maar heeft een klok die vele jaren ouder is. De klok werd in 1870 in Aarle Rixtel gegoten. Tot 1962 hing de klok in de Johanniskerk in Uithoorn. Maar roept nu in Baarn de gelovigen op om naar de kerk te komen.

Opvallend is verder dat de toren van de Maria Koningin kerk los staat van het gebouw. En dat deze toren pas eind jaren 1990 een klein spitsje kreeg. En een GSM antenne!

De schok voor de Nicolaasparochie werd in 1972 nog groter toen er opnieuw een brief van de kardinaal werd voorgelezen. De inhoud deed de Nicolaasparochie op zijn grondvesten schudden. Op een termijn van 5 tot 7 jaar zou de Nicolaasparochie gaan verdwijnen en de Maria Koningin parochie zou overblijven.

Zo ver is het gelukkig uiteindelijk niet gekomen. De signatuur van beide parochies lag en licht zo ver uit elkaar dat van dit plan werd afgezien.

De bekendste pastoor van de Maria Koningin kerk was ongetwijfeld  Frans Saelman, die de parochie leidde van 1 januari  1974 tot zijn dood op 17 maart 1992. Hij was een controversiële pastoor. Zo beschikte hij over twee gehuwde hulppriesters. Vrienden ontdekten bij hem genezende krachten en paranormale gaven. Saelman besloot die krachten uit te oefenen, individueel en in bijeenkomsten. Er gaat een verhaal (van hem zelf) dat hij thuis voor de crucifix zat en tegen Jezus aan het kruis zei: Jij hebt makkelijk praten, jij had 12 vrienden en deed wonderen. Een week later kon Saelman dat ook. Saelman had als hobby het knopen van tapijten. Die hij in zijn kerk ophing.


Na de periode Saelman kreeg de parochie geen pastoor meer, wel weer pastors. Een pastor leidt een parochie, maar hoeft geen priester te zijn. Ook vrouwen kunnen pastor worden, maar geen priester. Zo werd het verschil met de Nicolaasparochie vergroot. Een vrouw die een dienst leidt, zal daar onbespreekbaar zijn.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.