Rooms Katholieke Woningbouw Vereniging Sint Joseph
Lindenlaan 34 – Baarn

Huizen gebouwd in 1925. Op de steen staat:

RK bouwvereniging

Sint Joseph

Eerste steen gelegd

Door de eerwaarde….

..-..-1925

 

Nicolaas (Nico) Ignatius Maria Andriessen, (27 mei 1892 – 13 juli 1947) was een Nederlandse architect.

Zijn vader Piet Andriessen was de gemeentearchitect van Hilversum, moeder was Geertruida Hendrika Calis. Nico trouwde in 1920 met Anna Maria van den Hurk en na haar overlijden (1925) in 1927 met Johanna Maria Elisabeth Sickman.

Nico Andriessen kreeg zijn opleiding aan de “Amsterdamse Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers”  in Amsterdam. Daarna behaalde hij een akte MO in rechtlijnig tekenen en bouwkundig tekenen aan scholen voor de opleiding van technici. In 1916 haalde hij nog een onderwijsakte.

Na zijn studie werkte hij als opzichter/tekenaar bij de afdeling Publieke Werken in Amsterdam. 

Vanaf 1921 tot de Tweede Wereldoorlog was Nico Andriessen vaste architect van de Hilversumse Volkswoningbouwvereniging Sint Joseph. In de 27 jaar dat hij voor de woningstichting werkte zou hij meer dan 600 woningen ontwerpen. Van 1919 tot 1921 was hij vennoot van het architectenbureau Nic. Andriessen & Johs van der Hurk. Samen tekenden zij Arbeiderswoningen Zandvoortweg e.o. voor woningbouwvereniging Sint Joseph.

In 1921 ging Andriessen als architect onder eigen naam verder. Het meeste van zijn werk staat in Hilversum. In 1928 bouwde hij voor zichzelf de villa aan de Laapersweg 3. Aan de Laapersweg staan meerdere door hem ontworpen huizen.

Veel van zijn opdrachtgevers waren van katholieke huize. Hoewel het meeste van zijn werk behoort tot de bouwstijl van de Amsterdamse School, horen het complex van Sint-Josephkerk en de woningen aan de Veenshof en omgeving tot de stijl van de Delftse School. 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.