Arcade –  Brinkzicht
Laanstraat

 

Simpel, maar wel in het oog springend is de datumsteen die geplaatst is de winkelgalerij Brinkzicht, recht tegenover de hoofdingang van ons oude gemeentehuis in de Laanstraat.

Op 6 april 1984 heeft de heer A.W.J.M. Cremers, directeur directoraat vastgoed van het verzekeringsconcern Aegon officieel de eerste steen gelegd voor de bouw van het winkel- en kantoorpand Brinkzicht.  In 1984 kende Baarn een centrumplan, waarvan Brinkzicht onderdeel was. Toen de steen geplaatst werd was de naam Brinkzicht nog niet officieel. De toenmalige gemeenteraad zou pas op een later moment akkoord gaan met deze naam. Bij plaatsen van de eerste steen waren burgemeester en wethouders aanwezig als genodigden. Maar ook bestuurders van de contactgroep Baarnse bedrijven, Winkeliersvereniging Centrum Baarn, Woningbouw vereniging Baarn, alsmede de politiekorpschef de heer H. W. Eggink en brandweercommandant W. Wiersema. Maar ook diverse gemeenteraadsleden en afgevaardigden van Publieke Werken. Na een korte wandeling over het bouwterrein vertrok men naar de trouwzaal in het gemeentehuis voor de gebruikelijke aangeklede borrel. Burgemeester Mr. J. P. Miedema opende met een toespraak de rij sprekers.

Hij  sprak in zijn toespraak over verbintenissen die in de trouwzaal, waar men op dat moment was, meestal lang vooraf gepland werden en gebruikelijk met een ring werden bezegeld.

Foto: Afbraak om ruimte te maken

Nu geen ring, maar een gedenksteen. Als hechte basis voor het complex, dat in de loop van 1984 klaar zou zijn. Het totale complex bestaat uit 800 m2 kantoren en 400 m2 ten behoeve van woningen voor één en twee persoonshuishoudingen. Het gehele project is ontwikkeld door de B.V. Maatschappij voor Projectontwikkeling “Empeo” uit Utrecht. Het ontwerp is van de bekende Baarnse architect Joop Moolhuyzen. Bouwer is Bredero Bouw B.V. uit Utrecht.

De totale bouwkosten kwamen op 6,5 miljoen gulden. Aan het einde van zijn toespraak schonk burgemeester Miedema de heer Cremers een fraaie oude prent uit 1750 voorstellende de Brink in Baarn.

foto: de oude situatie met de garage van Messing

In zijn rede sprak de heer Cremers over Baarn “als pareltje die we samen zullen laten flonkeren”. De laatste in de rij van sprekers was de heer L.M.A. Saet, lid van de raad van bestuur van Bredero Bouw B.V., die zowel onze burgemeester als de heer Cremers in concrete vorm zijn dankbaarheid toonde door het aanbieden van een cadeau. De gezellige officiële bijeenkomst werd hierna op uiterst passende wijze informeel afgesloten.

Ondertussen staat het nog steeds modern ogende Brinkzicht al weer meer dan 32 jaar tegenover het oude gemeentehuis. Maar anno 2020 rijst de vraag: “Hoe lang nog?” Zeker nu er plannen zijn voor een “theater annex dorpshuis” op die plaats. 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.