Koudelaan 4 LV predikantenwoning
Het huis van de predikant Gunning
Koudelaan 4 – Lage Vuursche

Op deze steen  die zich in de voorgevel van het huis aan de Koudelaan 29 te Lage Vuursche bevindt staat te lezen dat de bouwmeester van dit huis een dominee was.

Er staat:

EERSTE STEEN GELEGD DOOR

DEN WELEERW: HEER

J.H. GUNNING E.Bzn.

PREDIKANT ALHIER

LAGE VUURSCHE 28 AUG: 1923

 

Ds. Gunning kwam uit een geslacht van vele vooraanstaande theologen. Voor Lage Vuursche werkte hij als predikant in Hoogeveen. Hij kwam op 23 januari 1921 naar Lage Vuursche. Hier bleef hij de gemeente dienen tot 26-6-1927 toen hij werd beroepen door de kerkelijke gemeente van Schoonhoven. Ds. Johannes Hermanus Gunning werd op 5 mei 1868 in Leiderdorp geboren. Zijn vader was daar toen predikant.  Hij is 45 jaar werkzaam geweest als predikant in diverse gemeenten. Zijn vader was daar toen predikant. en overleed op 13 juni 1959 op 91 jarige leeftijd.

Hij was naast zijn gemeentewerk actief als secretaris van de propaganda-commissie van het winterwerk van de  kerkenraden in de  G. Z. B. (Gereformeerde Zendings Bond). Ds. Gunning richtte in Lage Vuursche een Christelijke school op.

Hij overleed op 13 juni 1959 op 91 jarige leeftijd. De begrafenis vond plaats op  Oud Eik en Duinen te ’s Gravenhage.

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.