Pastorie Nicolaas Parochie – 2 stenen
Kerkstraat 17 – Baarn

Twee stenen in één gebouw. Het verhaal begint bij de eerste steen gelegd door J.H. Nieuwenhuis, pastoor. Op de steen, die links naast de ingang van de pastorie is ingemetseld staat te lezen: J.H. Nieuwenhuis, pastoor den 6. Augustus 1861. De bovenste van de twee stenen. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie bij wet geregeld in 1853 begon ook voor de katholieken in Baarn een nieuwe tijd. Men mocht een kerk bouwen met begraafplaats en er moest natuurlijk een pastorie naast de kerk komen. Pastoor Nieuwenhuis nam die taak op zich om als bouwpastor een kerk met pastorie op de Schapendrift te bouwen. De straatnaam Schapendrift veranderde na de bouw van de kerk in Kerkstraat. Het werd een neogotische kerk met toren en spits. De latere kerk die hiervoor in de plaats kwam kreeg wel een toren, maar deze heeft nooit de hoogte bereikt die bedoeld was en kreeg ook geen spits.

Deze kerk werd al in 1903 afgebroken wegens ruimtegebrek. De pastorie bleef tot 1974.

De pastorie uit 1861 heeft tot 1974 dienst gedaan als zetel voor de pastoor van Baarn. Omdat het pand niet meer aan de eisen van de moderne tijd voldeed is het afgebroken en een nieuwe pastorie verrees op dezelfde plaats. De bouwpastoor was in dit geval pastoor Snelders. Cornelis Elbertus snelders was pastoor van de Nicolaasparochie van 1967 tot 1986. Hij werd op 4 maart 1909 geboren en overleed op 16 juli 1998 en werd op de begraafplaats achter de Nicolaaskerk begraven.

Tijdens de bouw van de pastorie in 1974 heeft pastoor Snelders de oude steen uit de eerste pastorie tezamen met een nieuwe steen (1974) in de wand naast de ingang ingemetseld.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.