Landhuis  Zeerust later Rusthoek – het koetshuis
Kennedylaan 100 – Baarn

Foto links het koetshuis met op de hoek de steen. Foto rechts de steen van Anna Elisabeth van Heemstra. 

Johan Adolf van Alen baron de Bois de Chaillou erfde van zijn tante Jonkvrouwe Magdalena de Bois de Chaillou de huizinge ( het huis heette Zegen-Rijk) en de bijbehorende grond. De grond werd na zijn dood in 1771 verkocht  aan Hendrik Rietveld, die in huis huis ging wonen of er een eenvoudig landhuis bouwde op de plek waar nu “Rusthoek” staat. Hendrik was van 1762-1764 en van 1775-1777 kapitein op het fregat ‘Dieren’. In 1779 werd hij kapitein op het Admiraliteitsschip ‘de Holland’ en daarna op ‘de Nassau’.
In 1781, na de Vierde Engels-Nederlandse Zeeoorlog, werd Hendrik bevorderd tot Schout bij Nacht. Mogelijk, dat Hendrik zichzelf Schout bij Nacht in Ruste noemde en mogelijk toen ook de naam in Zeerust veranderde.
Dit was echter een dekmantel. De Bataafse Republiek was inmiddels uitgeroepen en de stadhouder Willem V was naar Engeland gevlucht.
Hendrik Rietveld spioneerde vervolgens voor de gevluchte stadhouder en het Engelse parlement. Het ging om de vraag of het Nederlandse volk achter de stadhouder zou gaan staan, als de Engelsen, Russen en Oostenrijkers ons land zouden binnenvallen om zo een buffer te vormen tegen de Fransen.
Die inval vond plaats in de kop van Noord-Holland, in 1799, maar werd door hen verloren. Deze oorlog werd tot voor kort vrijwel nergens vermeld, en wordt daarom de Vergeten Oorlog genoemd. Inmiddels heeft men vanuit Alkmaar daar uitgebreid onderzoek naar verricht.

Hendrik had als zeeman de sterke wens dat hij vanuit zijn huis de zee moest kunnen zien. Daarom gaat het verhaal dat hij op zijn huis een daktorentje liet bouwen om vanuit daar de toenmalige Zuiderzee te zien. De Zuiderzee heet tegenwoordig IJsselmeer. Grote bomen belemmeren nu het uitzicht. Of dit verhaal is nog de vraag, want afbeeldingen van het huis met torentje zijn niet bekend.

Het huis ging over in handen van Hendrik Steenbergen, vervolgens in handen van Barend Hulshoff en daarna naar Mr. S. P. baron van Heemstra (eigenaar van Groeneveld). Hij liet een ruime stal en koetshuis bouwen. De eerste steen voor dit koetshuis werd gelegd door zijn 5 jarige dochter Anna Elisabeth van Heemstra op de 6e oktober 1852. 

Anna Elisabeth barones van Heemstra werd op 12 januari in Amsterdam geboren. Zij overleed op 41-jarige leeftijd op 29 februari 1888 in Tours, Indre-Et-Loire, Centre-Val-De-Loire, Frankrijk op  Kasteel Beaujardin.


Landhuis Zeerust werd later Landhuis Rusthoek
                     Kennedylaan 100 – Baarn

Links de steen van Lodewijk Johannes DelBaere, rechts het huis Rusthoek met links naast de deur de steen. De roepnaam van de steenlegger was Louis. Links het leggen van de steen door Louis DelBaere. Foto: Coen Salm uit de collectie van de heer J. Vos.

De geschiedenis van Landhuis Zeerust, het latere Rusthoek is voor deel al beschreven bij de informatie van het koetshuis. In 1902 koopt de heer W. Jiskoot Rusthoek van de heer Hacke. Deze heer Willem Jiskoot heeft grootse plannen. Hij laat het huis Zeerust afbreken en bouwt een nieuw pand op de plaats van Zeerust. Op 10 juni 1905 mag de stiefkleinzoon van Willem Jiskoot de eerste steen leggen. Deze jongen, Lodewijk Johannes DelBaere was de stiefkleinzoon van Lei DelBaere – Jiskoot  en zoon van haar echtgenoot  mr. W. G. DelBaere  en diens eerste vrouw Johanna Plemp. Die stiefkleinzoon, Johannes Lodewijk delBaere is niet alleen. Er zijn nogal wat gasten aanwezig naast de heer W. Jiskoot, de heren Louis DelBaere, mevrouw L.W. Jiskoot-Dwars (stiefgrootmoeder van de steenlegger), G. H. Jiskoot, A.A.M. J. DelBaere – Jiskoot, W.G. DelBaere, C(oen). Salm Hzn. Deze Coen Salm was een vriend van de oudste zoon van Willem Jiskoot. En natuurlijk de architect  van de nieuwbouw de heer Th. G. Schill.  De heer A. Klaver, aannemer. Alsmede de heren F. H. Sievers en L. C. Boogert, uitvoerders. En natuurlijk de opzichter F. Behnken.

 

Maar het is niet zomaar een eerste steen. Achter de steen bevind zich een zogenaamde  tijdscapsule. Dat wil zeggen dat er een oorkonde in een koker werd ingemetseld. Die oorkonde werd door alle genoemde personen ondertekend.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.