Ernst van Kempen scouting gebouw
Van der Helstlaan 2 – Baarn

Op st. Jorisdag 23 april 1970 ging de vlag in top op het toen in aanbouw zijnde scoutinggebouw aan de Van der Helstlaan. De bijzondere dag werd begonnen met een Eucharistieviering in de dagkapel van de Heilige Nicolaaskerk aan de Kerkstraat onder leiding van aalmoezenier Beenschot. Met een toepasselijk woord dat wees op de betekenis van het verkenner en welp zijn hield Berenschot een vlammende preek. Na afloop van de eredienst ging men gezamenlijk naar het graf van de jong in de oorlog gesneuvelde Ernst van Kempen op de RK begraafplaats achter de Nicolaaskerk om daar bloemen op zijn graf te leggen. Aansluitend liep men  naar de nieuwbouw aan de Van der Helstlaan. Hier hielt men de gebruikelijke ceremonie van het hijsen van de vlag en werden rode tulpen uitgereikt.

Vervolgens  kwam men aan het hoogtepunt van de viering. De moeder van Ernst van Kempen,   mevrouw A.M.L. van Kempen – Regout, mocht met behulp van de aannemer van het pand de heer J.W. Nieuwenhuizen een gedenksteen in de geplande voorgevel van het pand metselen.  Wat zij vaardig deed.

De feestelijke dag werd tenslotte door de welpen en verkenners besloten met een groot kampvuur in de tuin van het in aanbouw zijnde Ernst van Kempen gebouw.

Ernst van Kempen werd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog om het leven gebracht door de Duitse bezetter. Zijn lichaam werd vlak na het einde van de oorlog gevonden in een ondiep graf in het Baarnsche Bos  en overgebracht naar de Rooms Katholieke begraafplaats achter de Nicolaaskerk .  De uitvaart plechtigheid in 1925 werd door vele dorpsgenoten gevolgd. Zijn kist van bedekt met de Nederlandse driekleur en op zijn kist lag een helm van de Binnenlandse strijdkrachten.  Op de plaats van de moord op Ernst van Kempen is een zwerfsteen met tekst geplaatst die door de scoutinggroep Ernst van Kempen onderhouden wordt.

Sint-Jorisdag is de naamdag van Sint Joris  de beschermheilige van Scouting. St. Jorisdag is 23 april. Tegenwoordig wordt de dag lang niet meer bij alle groepen gevierd. Vooral (van origine) Rooms-katholieke scoutinggroepen vieren het feest nog, en dan in het eerstvolgende weekend na 23 april. 


Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.