Woningbouw vereniging bouwt een rijtje
Heemskerklaan 40 e.a.  –  Baarn

De tekst op de moeilijk leesbare steen luidt:

 

G E D E N K S T E E N

GELEGD DOOR DE WELEDELE HEER

M A T H I A S   D U Y S

WOONINGBOUWVERENIGING

A L G E M E E N   B E L A N G

ANNO 31 AUGUSTUS 1920

De man die de steen mocht leggen voor de woningbouwvereniging was de heer Mathias Duijs, hij werd op vrijdag 27 december 1850 geboren in Oldebroek en was de zoon van Lambert Johannes Duijs en Wilhelmina Pallada.
Hij  overleed in Naarden op 9 april 1934. Hij werd begraven te Bussum op de oude algemene begraafplaats van Naarden aan de Amersfoortsestraatweg. De begrafenis vond plaats op donderdag 12 april 1934. Mathias Duijs was bij zijn overlijden gehuwd met Anna Cornelia Goedkoop. Het gezin Duijs telde 4 dochters en één zoon.

Van beroep was Mathias Duijs koopman. Hij werkte voornamelijk vanuit Amsterdam. In 1878 trad hij in dienst van firma J.L.H. Smits & Co. te Amsterdam als importeur van machineriën. Later werd hij o.a. secretaris van de afdeeling Amsterdam van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en van de vereeniging Kindervoeding. Begin 1900 ging hij in Zeist wonen. Later vertrok hij naar Baarn. In Baarn was hij van 1917 tot 1920 gemeenteraadslid voor de Vrijzinnige Democrstische Partij. In 1920 vertrok hij uit Baarn en woonde daarna afwisselend in Naarden en Bussum. Hij woonde in Baarn in villa Het Terras aan der Beaufortlaan en had in 1915 al telefoon. Zijn telefoonnummer was 291. Dat zijn nummers waar we nu alleen nog maar van kunnen dromen.

Tijdens zijn tijd in Baarn was hij in 1920 voorzitter van de Baarnse Oranjevereniging. En had hij bemoeienis met de bouw van de woningen aan de Heemskerklaan. In  augustus 1920 mocht hij als gemeenteraadslid de eerste steen van dit woningen complex leggen.
Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.