Het kruisgebouw van het wit-gele kruis
Goeman Borgesiuslaan hoek Kennedylaan – Baarn

Geen gedenksteen, maar een gewone baksteen is de eerste steen die gelegd wordt voor het wit-gele kruisgebouw door burgemeester Van Beeck Calkoen.

Het Wit-Gele Kruis is een kruisvereniging op het gebied van zieken- en gezondheidszorg. Het wit en geel zijn de pauselijke kleuren, want het wit-gele kruis is een Rooms Katholieke kruisvereniging.

In 1916 werd in Noord-Brabant het Wit-Gele Kruis opgericht. Vaak was in katholieke gewesten de zorg grotendeels in handen van congregaties. In het Wit-Gele Kruis speelden, naast leken, dan ook religieuzen, met name congregatiezusters, een belangrijke rol.

In 1923 werd de Nationale Federatie het Wit-Gele Kruis opgericht en werden de activiteiten naar heel Nederland uitgebreid. In 1925 sloot het Limburgse katholieke Groene Kruis zich daarbij aan. Van 1939-1949 was ook de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken bij het Wit-Gele Kruis aangesloten, waarna het als zelfstandige organisatie verder ging.

Ook in Baarn was een afdeling van het wit-gele kruis actief. In 1960 was er behoefte aan een eigen kruisgebouw en dus werd er gebouwd, De eerste steen werd gelegd en al snel kon het gebouw geopend worden. De officiële opening werd gedaan door toenmalige burgemeester Van Beeck Calkoen. Boven in het pand waren drie woningen. Eén was er voor het conciërge-echtpaar  Krol. De tweede voor wijkverpleegster Spoorenberg. En de derde voor een nog te benoemen maatschappelijk werkster.

Het kruisgebouw werd in 1985 verkocht want  de kruisvereniging was opgegaan in één landelijke nationale kruisvereniging. Die was al actief vanaf 1978.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.