Villa Favoriet werd villa Hoogwolde, de villa is gesloopt
Gerrit van der Veenlaan – Baarn

 

Villa Favorita werd in 1874 gebouwd in opdracht van de rijke Amsterdammer Cornelis Willem Matthes. Matthes verzocht de architect A.L. van Gendt (1835-1901) uit Amsterdam een villa voor hem te ontwerpen. Het werd één van de eerste villa aan de Stationszijde van Baarn, want de spoorlijn was net geopend. Van Gendt was in dienst van de staatsspoorwegen om stations te bouwen. De bouwer van de villa was de aannnemer Gilissen. Een naam om te onthouden

In 1878 werd er naar ontwerp wederom van Van Gendt een koetshuis aan toegevoegd. Dit koetshuis bestaat nog steeds. Het koetshuis bevatte een paardenstal, een woning en een mangelkamer.  In 1900 werd er aan het koetshuis een rijtuigremise aan toegevoegd op verzoek van de bewoner van dat moment. Maar ook de villa werd sterk vergroot.

De bewoner was toen de aannemer Gilissen. Die het huis ooit bouwde. Bij die verbouwing van 1900 liet hij een gedenksteen metselen door zijn dochter. Die steen bestaat nog en is in het bezit van de Historische Kring Baerne. De villa werd door hem omgedoopt in Villa Hoogwolde. In 1907 en 1920 werd er nogmaals flink verbouwd aan de villa.

Na Gillisen werd het huis bewoond door Jonkheer Sandberg.  In 1950 verkocht de Jonkheer het huis aan Philips. Philips vestigde in het pand de divisie Philips Phonografische Industrie. In 1954 werden er in de tuin naast de villa kantoren bijgebouwd. Deze kantoren kregen een gedenksteen, zie daarvoor het volgende artikel. Jaren later werd de villa geheel gesloopt en kwamen er geheel nieuwe kantoren te staan.  Slechts de steen, het toegangshek en het koetshuis hebben de tand des tijds doorstaan. Het hek heeft ook een steen(tje) waarover in een derde artikel meer informatie.


Kantoren naast de villa voor Philips Phonografische Industrie (PPI)
Gerrit van der Veenlaan, zijn gesloopt

Troffel, steen en burgemeester Mr. F. J. van Beeck Calkoen

In augustus 1954 mocht toenmalig burgemeester van Baarn de gedenksteen plaatsen voor de bijgebouwde kantoren naast villa Hoogwolde. De villa was al enige jaren in gebruik bij Philips Phonografische Industrie. 

Op de bewaard gebleven zilveren troffel staat:

KANTOORGEBOUW

PHILIPS PHONOGRAFISCHE INDUSTRIE

BAARN

Burgemeester Mr. F. J. van Beeck Calkoen mocht met die troffel de gedenksteen plaatsen zoals op die steen ook vermeldt staat.

Er staat:

GEDENKSTEEN GEPLAATST DOOR

Mr. F.J. VAN BEECK CALKOEN

BURGEMEESTER VAN BAARN

AUG. 1954

Van 1966 tot 1982 was C. Solleveld president van Polygram, dat ooit begon als samenvoeging van Deutsche Grammophon Gesellschaft en Philips Phonografische Industrie. In 1972 werd onder zijn leiding de  bedrijfsnaam Polygram ingevoerd (samengesteld uit Polydor en Phonogram). Op merkelijk is de uitspraak die toegeschreven wordt aan Pim Zalsman, directeur Philips Klassiek ’De heren van Hoogwolde en de mannen van de fabriek’. Een uitspraak die nu minstens de wenkbrauwen doet fronsen.

 

Boven:  villa Hoogwolde  rond 1968 en rond 1985 met rechts op de foto de kantoor aanbouw

Oder het oude toegangshek van villa Hoogwolde met een klein gedenksteentje, waarover in het volgende artikel meer informatie


Het sierhek dat alles overleefde
Gerrit van der Veenlaan

Foto links is het hek zoals het er tegenwoordig een beetje verloren bij staat, rechts de steen die in de rechter pilaar is gemetseld.

Het sierhek dat alle stormen trotseerde was oorspronkelijk van de oude villa Hoogwolde, het stond er zelfs waarschijnlijk al in de tijd van villa Favorita.

Natuurlijk is het zo nu en dan gerestaureerd. Dat heeft er mede voor gezorgd dat het hek er nog is.

Op 14 juli 1950 werd het hek door de bewoners van dat moment, Philips Phonografische Industrie (P.P.I.) opnieuw gerestaureerd. De directie van P.P.I.  bestond in die tijd uit de heren Drs E.B.W. Schuitema en  P.A. Dijksterhuis. De eer het steentje te mogen inmetselen viel de heer Dijksterhuis te beurt.  De tekst op de steen is uiterst summier. Er staat:

P.P.I.

P. Dijsterhuis 14-7-1950

 

Phonogram, een van oorsprong Nederlandse verkoopmaatschappij die verantwoordelijk was voor de promotie en distributie van muziekuitgaven. Dit bedrijf  werd in 1953 opgericht door  Philips Phonografische Industrie  en was dus onderdeel  van Philips. In het begin was Phonogram, net als PPI, gevestigd in Baarn, maar al snel verhuisde deze tak naar Amsterdam.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.