De steen van Johannes Pieter de Graaf uit 1903
Generaal Karel van der Heijdenlaan 4 – Baarn

Johannes Pieter de Graaf was 8 jaar oud toen hij in 1903 de eerste steen mocht leggen van zijn vader in het huis in aanbouw aan de Generaal Karel van der Heijdenlaan. Zijn vader was Pieter de Graaf. Op 22 oktober 1903 was de feestelijke dag.  Johannes werd op 19 maart 1895 in Baarn geboren.  Toen hij 26 jaar oud was trouwde hij in Baarn met de 23 jaar oude Antje Koudenburg.

We weten niet veel van het huis. Maar wel dat in de periode 1926 tot 1951 de Dames Dedie er gewoond hebben. De dames Dedie waren een moeder en twee dochters. Eén van die dochters was verpleegster. Na de dames werd het huis bewoond door de familie G. Wolterink. Een bekende Baarnse ondernemer. Gerrit Wolterink had een smederij in de Leestraat, hij was meester-smid. En hij is mede bekend om het feit dat in die smederij ook een eerste steen is te vinden. Gerrit was de bouwheer van de smederij in de Leestraat. De steen daar werd door zijn zoon Barend  gelegd. Bij Gerrit woonde in zijn huis in de Gen. Karel van der. Heijdenlaan een onderwijzer in huis.

Generaal Karel van der Heijden

De straat Generaal Karel van der Heijdenlaan is vernoemd de man die aan het eind van zijn militaire carrière het tot generaal schopte. Hij begon op 15 jarige leeftijd als korporaal en ging naar Nederlands Indië, waar hij al snel werd bevorderd  tot sergeant en sergeant-majoor., vervolgens tot luitenant der infanterie. Hij doorliep verder alle volgende rangen. Als commandant van de derde brigade nam hij deel aan de expeditie tegen het rijk van Atjeh in 1872-1873. Ook werd hij benoemd tot civiel en militair gouverneur van Atjeh.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.