Tennishal de Geeren
Geerenweg – Baarn

De eerste steen voor de tennishal aan de Geerenweg is gelegd door Mevrouw E.W. van den Broek – Ravenhorst. De feestelijke eerste steenlegging vond plaats op 10 juli 1982. Dat is ook  het jaar van de start van de vereniging. De vereniging werd dus pas opgericht nadat de bouw van de tennishal al was gestart.

“Hierbij leg ik letterlijk de eerste steen, maar ik hoop figuurlijk vele steentjes bij te mogen dragen tot het doen slagen van het complex”, aldus Mw. Van den Broek na het metselen van de eerste steen.

Mevrouw  Van den Broek – Ravenhorst, de steenlegger, was gehuwd met Dirk van den Broek. De reden dat zij  de steen mocht leggen is dat haar man Dirk de projectontwikkelaar en exploitant van het project was. De Tilburgse bouwfirma Pellikaan tekende voor de bouw van de hal. Deze firma was gespecialiseerd in de bouw van tennishallen. De hal was geschikt voor tennis, maar kan  ook gebruikt worden voor badminton.  Later zijn daar nog wat squashbanen bijgekomen.

Op zaterdag 6 november 1982 werd de tennishal officieel geopend door de toenmalige Sportstichting voorzitter G.W. (Gert) van der Vuurst. Hij onthulde als officiële daad een schilderij voorstellende een tennisfiguur.

Baarnse tennis vereniging De Geeren werd op 1 september 1982 opgericht.  Tennis was in die dagen geen elitaire sport meer, maar werd vooral populair onder de gemiddelde  Baarnaars. Zo populair zelfs dat de verenigingen vaak met een wachtlijst te maken kregen.  In het oprichtingsjaar werd gestart met 8 banen. Nu jaren verder is dat aantal beduidend toegenomen. Inmiddels zijn dit er 10, waarvan 7 verlicht. Ook het aantal leden is sterk gegroeid in al die jaren. De vereniging heeft momenteel een ledenbestand van ongeveer 800 leden. De naam “de Geeren” is afgeleid van de weg waaraan de tennisvereniging is gevestigd.

Op 1 september 2007 werd het parkeerterrein van de Baarnse tennisverenging De Geeren gedoopt tot Dirk van den Broekplein. Zijn weduwe Dien van den Broek mocht bijgestaan door haar zoon Rob het straatnaambord onthullen.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.