Het huis van de petroleumhandelaar Posthuma
Esdoornlaan 10-12  –  Baarn

De steen tussen beide deuren. Rechts de steen met helaas een  niet te vermijden spijl van het hek er voor.

Op de steen staat:

De eerste steen gelegd door

DIRKJE JETTJE

POSTHUMA

oud 8 jaar 

7 april 1915

 

De huidige Esdoornlaan had vroeger een andere naam. Bij de bouw van de huizen heette de straat nog de Fabrieksdwarslaan. Deze straatnaam werd bij  gemeentelijk besluit op 16 juli 1915 gewijzigd in Esdoornlaan. De bestaande huizen hielden het zelfde huisnummer als voorheen. In dit geval dus nummer 10.

Bewoner en eigenaar van het huis was de in Harlingen op 27 april 1861 geboren Wouter Posthuma. Wouter was getrouwd met een eveneens uit Harlingen afkomstige vrouw, Ike de Jong. Zij was geboren op 31 januari 1862. Zij kwamen naar Baarn om hier hun brood te verdienen. Wouter was handelaar in Petroleum.  Zij kregen meerdere kinderen, waaronder een aantal kinderen die jong overleden zijn. Wouter overleed op 19 juni 1930 en zijn vrouw Ike kwam op 24 oktober 1941 te overlijden. Beiden zijn begraven op de algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Wat we weten van de  steenlegster Dirkje is dat zij in Baarn werd geboren op 20 september 1906. Maar wat er daarna van haar geworden is, is nog niet bekend. Alleen dat zij op 8-jarige leeftijd de eerste steen mocht leggen. Mocht u informatie over haar hebben dan houden wij ons hiervoor aanbevolen.

De zwarte lijn voor de steen is van een spijl van een hek dat vlak voor de steen geplaatst is.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.