De koster van de Pauluskerk op de Brink
Eemstraat 8 – Baarn

 

 

De eerste steen voor het pand Eemstraat 8 werd gelegd door Zeger Woudenberg, oud 3 jaar. Hij mocht dit doen op 22 september 1922. Let op deze datum, die komt nog een keer terug. Zeger was de zoon van Jan Woudenberg en Maria Priem. Vader Jan werd geboren in 1891. Het echtpaar liet het huis bouwen en hebben een groot deel van hun leven in het pand gewoond. Pas op latere leeftijd hebben ze het huis verlaten en zijn gaan wonen in één van de “bejaarden”woningen in de Troelstralaan. Jan Woudenberg was boerenknecht en bierbottelaar. Hij trouwde in 1913 met de Nijkerkse Maria Priem.

Bij het overlijden van vader Jan Woudenberg kwam er een stukje in de Baarnsche Courant te staan. Vader Jan was een bekende figuur in Baarn. Hij stond bekend als een eenvoudige behulpzame man die met grote trouw zijn werk als koster van de Pauluskerk op de Brink vervulde. Naast het kosterschap was Jan Woudenberg tevens conciërge van het gebouw voor Christelijke Belangen in de Leestraat. En was hij werkzaam bij Van Herwaarden, de begrafenisondernemer. Hij liep met een steek op naast of voor de rouwauto uit. Soms had je het gevoel dat Woudenberg zo uit een oud boek was overgestapt in een moderne eeuw. Een wijze oude man vol humor. Velen bezochten de rouwdienst die hij kreeg ten afscheid in de Pauluskerk. Jan woonde hoek Leestraat – Spoorstraat (Leestraat 12) in het zelfde gebouw als de Rotterdamse Bank Vereniging. Koster Woudenberg heeft zijn laatste rustplaats gevonden op de Algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan.

De volledige  naam van de steenlegger  was Zeger Maria Woudenberg, geboren in Baarn op 22 september 1919. Hij overleed op 7 januari 1979 en was getrouwd met Th.M.J. Maessen. Zeger werd begraven op de R.K. begraafplaats aan de Kerkstraat in Baarn. Therese Maessen zijn vrouw, overleed in 2006 en is op dezelfde begraafplaats begraven. Zeger’s echtgenote Therese Maessen was katholiek, en vermoedelijk heeft ook Zeger zich  thuis gevoeld in de Katholieke Kerk.

Zeger is geboren op 22 september 1919. De gevelsteen is gelegd op 22 september 1922, dat was dus op zijn derde verjaardag!

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.