Eerst een school en daarna een woongemeenschap 
Eemnesserweg – Baarn

Op de foto links de 2e school op deze plaats langs de Eemnesserweg en rechts de steen uit de eerste school met daarboven een kleine verwijzing naar de herbouw in 1932. 

Aan de Eemnesserweg stond voor de bouw van de Prinses Julianaschool al een schoolgebouw. De school heette toen nog niet de Prinses Julianaschool, maar gewoon openbare school. De eerste steen uit die oude eerste school is bewaard gebleven. Op die steen staat:

Aan de Eemnesserweg stond voor de bouw van de Prinses Julianaschool al een schoolgebouw. De school heette toen nog niet de Prinses Julianaschool, maar gewoon openbare school. De eerste steen uit die oude eerste school is bewaard gebleven. Op die steen staat:

DE EERSTE GELEGD

13 MAART 1872

J.H.M.BARON MOLLERUS VAN WESTKERKE

BURGEMEESTER

F.J. VAN DER FLIER – H. PEN –

WETHOUDERS

Naast de school werd in 1872 direct, zoals gebruikelijk, een onderwijzershuis gebouwd voor de “bovenmeester”. Dit pand staat er nog steeds op de  Eemnesserweg 28. De naam van dit huis is gedoopt Vlinthof.

In 1909 werd die school naar aanleiding van de geboorte van een prinsesje bij toenmalig koningin Wilhelmina omgedoopt van gewoon ‘Openbare School’ naar ‘Prinses Julianaschool’. De school werd in 1932 afgebroken, maar de eerste steen is toen bewaard gebleven. Op de zelfde plaats werd een nieuwe school gebouwd.

Dit huidige pand werd in 1932 gebouwd door gemeentewerken, waarbij de eerste steen van de oude school er opnieuw  werd ingemetseld. Maar er werd toen ook een kleine steen gemaakt en ingemetseld met betrekking tot de herbouw in 1932. In de oorlogsjaren werd de naam van de school weer opnieuw gewijzigd. De nieuwe naam werd Openbare School nr. 1. Na de tweede wereldoorlog werd de oude naam in ere hersteld en ging de school weer door het leven als Prinses Julianaschool. Het een nogal zakelijke bouw van deze nieuwe school met uitzondering van de ingang die in een boogvorm is gebouwd. De school deed dienst tot 1996. Toen is het pand aangepakt en zijn er woningen in gemaakt. Maar daarover in een volgend stukje tekst mee.

 


                               Woongemeenschapschap De Vlint                                     Eemnesserweg – Baarn

Op de foto’s de situatie na het jaar 1996. Met in het midden de twee stenen.

Villa de Vlint, was de onderwijzerswoning die rond 1872 werd gebouwd langs de Eemnesserweg bij de daar staande school. Deze villa gaf zijn naam aan de woongemeenschap ouderen die hier neerstreek. 

De woongroep is in juni 1997 op initiatief van één van de bewoners opgericht. De leeftijdsopbouw van de woongroep is nogal variabel, maar richt zich vooral op ouderen.  Er wonen  alleenstaande vrouwen en (echt)paren. Om een plekje in de woongemeenschap te verwerven moet men eerst voor een ballotagecommissie verschijnen. De woongroep beslist na voordracht van deze commissie wie op de wachtlijst komt. Als men op de wachtlijst komt, moet men in principe twee kennismakingsrondes maken en aanwezig zijn bij vergaderingen of groepsevenementen.

De  woongemeenschap bruist van de activiteiten, zoals één keer per week gezamenlijk koffie drinken,  spelletjes avonden. Bridge avonden, zes maal per jaar een gezamenlijke maaltijd. Er is een evenementen/activiteiten commissie, een schoonmaak-, een tuin-, een interieur- en een kennismakingscommissie.

In de verbouwde school Zit in de voorgevel opnieuw een eerste steen speciaal voor de woongroep. Op de steen staat:

21-6-1996

MEVR. I.O.MEURS – VERMEEREN

VOORZITTER

WOONGROEPEN OUDEREN BAARN

WONINGBOUW VERENIGING

EEMLAND

En onder deze steen is opnieuw het oude steentje van de herbouw in 1932 gemetseld.

 

 

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.