Boerderij, een beetje vervallen maar wel met steen
300 Roedenlaan 1 – Lage Vuursche

 

Midden in het bos van Lage Vuursche, juist achter de tuin van kasteel Drakenstein ligt verscholen in het groen een oude boerderij met als adres 300 Roedenlaan 1. In de witte muur die parallel loopt aan de 300 Roedenlaan is een gedenksteen geplaatst met de tekst: Jonkheer P.J. Bosch van Drakenstein, 5 junij Ao 1838.

Jonkheer Paulus Jan werd in Utrecht geboren op 15 januari 1825. Hij was  13 jaar oud toen hij voor deze boerderij op het familielandgoed de eerste steen mocht leggen. Deze langhuis-boerderij werd gebouwd in opdracht van de vader van de steenlegger, Jhr. Mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakenstein, die o.a. lid van de Eerste Kamer was. Deze rooms katholieke familie kende een rijke traditie van bestuurders. Ook Paulus Jan, de steenlegger, zou een bestuursfunctie verwerven. Hij promoveerde in 1848 aan de Hoge School van Utrecht in Romeins en hedendaags recht.  Hij vestigde zich in Amsterdam als advocaat en werd daar al snel (in 1851) lid van de gemeenteraad. Hij huwde Elisabeth Henriëtte Johanna Bosch en kreeg vijf dochters en twee zonen.

Paulus Jan werd benoemd tot rechter in Amsterdam en later bij de Arrondissementsrechtbank van Amersfoort. In 1856 werd hij benoemd tot Commissaris van de Koning in Noord Brabant. Deze functie zou hij 38 jaar bekleden. Politiek gezien was de jonkheer liberaal, hij was lid van de antirevolutionaire vereniging “Nederland en Oranje”. Een nevenfunctie van de jonkheer was het kamerheerschap in buitengewone dienst van koning Willem III.

Jonkheer Paulus Jan overleed op 25 mei 1894 in’s-Hertogenbosch en werd begraven in Soesterberg, op het grafveld van de familie op de rooms-katholieke begraafplaats Carolus Borromeus. De familie had in 1838 de aanleg van deze begraafplaats mogelijk gemaakt door hiervoor een perceel grond af te staan. Het grafmonument van Jonkheer Jan Paulus is een ontwerp van architect Jules Dony.

In ’s-Hertogenbosch op het stationsplein voor het station staat een fontein en een grote zuil waarop een gouden draak is geplaatst. Deze zuil werd in 1903 neer gezet door de gemeente naar aanleiding van een wedstrijd. De kosten voor de zuil kwamen uit een legaat van jonkheer Paulus Jan. Voorwaarde voor het legaat was dat er een monument moest komen ter nagedachtenis aan zijn tweelingdochters die in 1881 op 17-jarige leeftijd waren overleden. De winnaar van de wedstrijd was … Jules Dony. Dezelfde Jules Dony van het grafmonument van de jonkheer. Dony is ook architect van  de wijk Zand rondom het stationsplein in Den Bosch. 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.