Tweede handsjes, maar wel mooi: de colonade en vazen
Cantonspark – Baarn

De overtuin van de villa Canton van 3,5 ha. groot werd door August Janssen het Cantonspark genoemd. In 1905 werd tuinbaas de heer J. Goossen met de aanleg van een siertuin – park belast. En hij maakte er iets moois van.  In 1919 werd het park door de erfgenamen van August Janssen aan het rijk ten geschenke aangeboden ten behoeve van de universiteit van Utrecht als Hortus. In het Cantonspark staan enkele monumentale versieringen (follies) die August Janssen er liet plaatsen.

Om te beginnen staat er een colonnade. Deze zuilenrij is een open theekoepel in de vorm van een Romeins tempeltje. August Janssen kon ze op de kop tikken en liet ze overbrengen naar zijn overtuin. De heer Janssen liet in de colonnade een aantal tekstschilden aanbrengen voorzien van een verklarende tekst. Op het centrale medaillon staat: “Verplaatst van Oud Roosenburg in Diemermeer naar Cantonspark Baarn 1915”.  Op het medaillon links  staat “Anno”. Het medaillon rechts “1750”. De vazen op de pilaren van de colonnade  zijn hardstenen vazen. 

De zuilenrij werd in 1915 gelijktijdig met de ernaast gelegen stenen waterval gekocht op een veiling in Amsterdam.  Beiden zijn afkomstig  van de buitenplaats Roosenburg net buiten Amsterdam. Deze buitenplaats is ontstaan in de 17e eeuw in de Watergraafsmeer. Vroeger heette de Watergraafsmeer Diemermeer.  De prachtige  buitenplaats moest wijken voor de nieuw aan te leggen Oosterbegraafplaats.  En dus werden de tuinornamenten bij opbod verkocht.

Maar er zijn meer vazen in de tuin te vinden. Aan de tuinzijde van de wintertuin, de oorspronkelijke grote kas, staan 2 siervazen. Op de voet van de vazen is nog net leesbaar een inscriptie. Er staat: “J.V.” en het jaartal “1650”. De vazen zijn kopieën die August Janssen heeft laten vervaardigen. Tijdens de verbouwing van de wintertuin (kas) zijn de vazen opgeslagen op het gemeentelijk depot op de gemeentewerf.

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.