Het tennishuisje in de paleistuin van paleis Soestdijk
Amsterdamsestraatweg 1 – Baarn

Achter het paleis staan in de enorme tuin een  sportpaviljoen en een speelhuisje. Het sportpaviljoen maakt deel uit van een complex met een tennisbaan, een zwembad en een sportveld. Het paviljoen of tennishuisje werd in 1937 door de Nederlandse schooljeugd aan prinses Juliana en prins Bernhard geschonken, ter gelegenheid van hun verloving. In het tennishuisje is een gedenksteen gemetseld. De tekst op de steen luidt: GESCHENK VAN DE NEDERLANSE SCHOOLJEUGD 1937

In 1936 werd  er een Comité van de Nederlandse Schooljeugd opgericht, onder leiding van de 56-jarige dr. Joh. H. van Burkom. Dit comité zamelde 40.000 gulden in voor een nationaal geschenk voor het toekomstige Koninklijke paar. Als je het bedrag omrekent naar de huidige tijd komt het op ruim  drie ton in euro’s. Van dit bedrag werd een bibliotheek aangelegd. Er was geld over dus er bleek meer mogelijk: ‘Na overleg met den architect, belast met de uitvoering van de restauratiewerken van het paleis te Soestdijk, is besloten uit het geld van dit comité ook den aanleg van het sportterrein te bekostigen’, aldus voorzitter Van Burkom.

Achter deze combinatie van bibliotheek en sportterrein zat een diepere gedachte: ‘de geestelijk – intellectuele en lichamelijke training’, ofwel ‘de twee grote waarden van het jeugdleven’. Het was aan de architecten ir. J. de Bic Leuveling Tjeenk en ir. A.J. van der Steur om er vorm aan te geven. Deze beide architecten waren tevens verantwoordelijk voor de gehele verbouwing van de Baarnse zijde van het paleis.

Op het sporttrein werden twee tennisbanen en een paviljoen aangelegd, met daarbij kleedkamers met douchegelegenheid. In maart 1938 werd er een zwembad in de buitenlucht aan toegevoegd. Deze toevoeging kwam tot stand omdat: ‘opdat over eenige jaren ook Prinses Beatrix hiervan kan profiteeren’.

Het tennishuisje annex sportpaviljoen is op een 55 centimeter hoog plateau boven het maaiveld aangelegd en heeft een asymmetrische plattegrond. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een rieten kap. Links is een zitkamer ontworpen, uitgevoerd als een halfronde, serre-achtige uitbouw met stalen vensters en openslaande deuren, daarvoor ligt een terras. Rechts van de zitkamer is een gang waaraan de kleedkamers, een toilet en doucheruimte van de dames en heren liggen.

In het interieur van de zitkamer zijn boven de haard schilderingen aangebracht door Dick Elffers. Er staat nog steeds het oorspronkelijke ameublement opgesteld bestaande uit ronde tafels en houten verrijdbare stoelen.

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.