Acacialaan 20, voormalige wasserij

Deze steen uit 1933 kent een mooi verhaal. Een verhaal dat begint bij de hygiënische stoom-, wasch- en strijkinrichting van W. C. van der Veen.  Deze Wilhelm Cornelis van der Veen had een goede commerciële blik op de toekomst. Hij zag dat er in Baarn nogal wat rijke burgers waren komen wonen sinds de opening van de spoorlijn. Al deze rijke lui moesten naar Amersfoort of zelfs ’s Gravenland om hun wasgoed schoon te krijgen. Dus begon hij een wasserij in Baarn aan de Kerkhoflaan recht tegenover de Lindenlaan. De Kerkhoflaan heeft in de loop van de tijd een minder lugubere naam gekregen en heet sinds 1920 de Acacialaan. Het wasserijbedrijf was succesvol. Er kwam in 1925 zelfs een groot artikel in het geïllustreerde blad “Het Leven” te staan. Een mooie reclame. Met diverse foto’s die u hierbij aantreft.

In dit artikel zegt men dat de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen is van de heer Franciscus Jozeph Lambertus de Ruiter. Frans werd geboren op 26 maart 1904 in Baarn en hij trouwde  met Martha Gerritdina Bieshaar, eveneens geboren in Baarn en wel op 11-11-1900. De huwelijksinzegening vond in Baarn plaats in de RK Nicolaaskerk op 26 oktober 1932.

De vader van Frans was Lambertus de Ruiter, brandstoffenhandelaar te Baarn. Deze vader mocht van zijn zoon de eerste steen leggen voor zijn nieuwe huis aan de Acacialaan vlak bij de wasserij. Kwam dit omdat vader hem financieel geholpen heeft het huis te bekostigen?

De tekst op de steen luidt:

DE EERSTE STEEN

GELEGD DOOR

L.J. DE RUITER

9 OCTOBER 1933

Franciscus is overleden op 29-03-1989, 85 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Zijn vrouw Martha is overleden op 15-08-1983, 82 jaar oud. Zij is eveneens begraven in Baarn op de  Rooms Katholieke begraafplaats aan de  Kerkstraat.

 

 

Informatie werd verzameld in het archief van de Historische Kring Baerne, uit het boek de geschiedenis van Baarn van Meester Pluim, op de website www.historischekringbaerne.nl,  op de website www.geheugenvanbaarn.nl, diverse publicaties op internet en vooral uit gesprekken met bewoners van de panden waarin een steen zich bevind. Bijna alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. De foto’s van het moment van de steenlegging zijn  gemaakt door de bewoners van het betreffende pand of zijn overgenomen uit oude kranten. Veel informatie is gevonden in de Baarnsche Courant.

Dank aan iedereen die belangeloos zijn medewerking heeft verleent bij het verstrekken van informatie.